Aicinām piedalīties aptaujā Digital Procurement 2020 (angļu valodā, 10 min) 
Aptaujas mērķis - novērtēt, kādi ir digitālie paradumi iepirkumu organizēšanā.

2019. gada aptaujas rezultāti

Ar COVID-19 saistītās nodokļu un likumu izmaiņas 116 valstīs (angļu valodā)

Covid-19 un personas datu apstrāde (1/15/20)

07.04.2020
Atvērtais raksts
Saistībā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai gan uzņēmumi, gan valsts un pašvaldību iestādes ir ieviesušas pasākumus, lai aizsargātu darbiniekus, klientus, kā arī citas personas pret iespējamajiem draudiem to veselībai, lai vienlaikus turpinātu darbu apjomā, kāds ir iespējams, ņemot vērā noteikto ārkārtējo situāciju. Ievērojot jaunos apstākļus, papildus tiek vākta un apstrādāta jauna veida informāciju par fiziskām personām, piemēram, vai tām novērojami vīrusa simptomi, vai persona kontaktējusies ar kādu personu, kas varētu būt inficēta, tostarp jebkuras ar Covid-19 saistītās pārbaudes un to rezultāti, kā arī cita informācija, kas saistīta ar vietām, ko apmeklējusi persona. Lasīt vairāk..
..................................................................................................................................................................

Deklarācijas iesniegšana personām, kuru ienākumi pārsniedz 62 800 eiro (2/15/20) (0)

07.04.2020

Prakse

Solidaritātes nodokli (SN) jau vairākus gadus piemēro ienākumiem, kas pārsniedz Ministru kabineta noteiktos valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) griestus, kuri pērn un šogad ir 62 800 eiro gadā. Tā kā ir sākusies 2019. gada deklarāciju iesniegšanas sezona, vēlamies atgādināt, ka saskaņā ar pastāvošo regulējumu, personām, kuru ienākumi 2019. gadā pārsniedza šo slieksni, deklarācija jāiesniedz laikposmā no šā gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam. Lasīt vairāk..

Kā novērtēt risku darba vietā, ja darbinieks strādā attālināti? (3/15/20) (0)

07.04.2020

Prakse

Pašreiz Darba aizsardzības likuma (“DAL”) 8. pantā darba vides riska novērtēšana, veicot attālināto darbu, nav tieši regulēta, taču pašreizējais regulējums nosaka, ka šo novērtēšanu veic darba vietā vai darba veidam. Lasīt vairāk..

Bezdarbnieka pabalsts – kas šogad jāņem vērā (2/14/20) (0)

31.03.2020

Prakse

Šonedēļ atsevišķā rakstā informējām par vairākiem valdības atbalstītiem pasākumiem Covid-19 izplatības seku pārvarēšanai, tostarp attiecībā uz bezdarbniekiem un viņu iesaisti algotos pagaidu darbos. Tomēr vēlamies atsevišķi atgādināt par to, ka ar šā gada 1. janvāri ir ieviestas būtiskas izmaiņas attiecībā uz bezdarbnieka pabalsta (“BP”) apmēru un saņemšanas ilgumu. Šajā rakstā – par aspektiem, kam jāpievērš uzmanība Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras BP aprēķinā, kas varētu kļūt aktuāls šobrīd, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un daudzi darba devēji ir spiesti pārtraukt darba attiecības ar saviem darbiniekiem. Lasīt vairāk..

ESAO vadlīnijas par transfertcenu piemērošanu finansēšanas darījumos gala redakcijā (2) (3/14/20) (0)

31.03.2020

Prakse

Turpinot rakstu sēriju par ESAO izdoto gala versiju transfertcenu (“TP”) noteikšanas vadlīnijām finansēšanas darījumos, piedāvājam ieskatu pārējos nosacījumos, kas jāņem vērā, lai precīzi definētu plānoto finansēšanas darījumu starp saistītām pusēm pirms tā cenas (vērtības) noteikšanas. Ir nepieciešams skaidri definēt pašu darījumu, tā būtību, mērķi un nosacījumus, kā arī atbilstību finansēšanas darījuma kritērijiem. Lasīt vairāk..

ESAO vadlīnijas par transfertcenu piemērošanu finansēšanas darījumos gala redakcijā (2/13/20) (0)

24.03.2020

Prakse

Šā gada 11. februārī ESAO gala redakcijā izdeva transfertcenu (“TC”) noteikšanas vadlīnijas finansēšanas darījumiem, kas ir gaidīts dokuments arī Latvijas nodokļu maksātājiem – starptautisku uzņēmumu grupu dalībniekiem, nodokļu konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem un VID. Tā kā 2018. gadā jau vairākkārt rakstījām par vadlīniju projektu, šajā rakstu sērijā sniedzam ieskatu izmaiņās un aktualitātēs, ko atnesusi vadlīniju gala versija, kā arī pievēršamies globālajām tendencēm un būtiskajiem aspektiem, kas saskaņā ar ESAO rekomendācijām jāņem vērā, analizējot finansēšanas darījumus. Lasīt vairāk..

 

© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 08.04.2020