24. janvārī aicinām uz kursu
"VID kontroles pasākumi: Svarīgi aspekti un praktiskās rekomendācijas"

9. SFPS “Finanšu instrumenti” – nefinanšu sektora gūtās atziņas gada laikā (1/2/19)

15.01.2019
Atvērtais raksts
Par 9. SFPS “Finanšu instrumenti” rakstījām jau 2017. gada izskaņā. Standarts ir spēkā jau gadu un 2019. gada pavasarī tiks sastādīti pirmie pilnie finanšu pārskati, kuros lasītāji varēs redzēt tā ietekmi. Šajā rakstā – par būtiskām atziņām, ko gada laikā guvuši nefinanšu sektora uzņēmumi, ieviešot standartu. Lasīt vairāk..
..............................................................................................................................................................

Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā (2/3/19) (0)

15.01.2019

Pieņemts

Šā gada 3. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Solidaritātes nodokļa (SN) likumā. Šajā rakstā – pieņemto grozījumu kopsavilkums. Lasīt vairāk..

Dividenžu izmaksa vairāku sabiedrību īpašniekam (3/3/19) (0)

15.01.2019

Prakse

VID ir publiskojis uzziņu, kurā skaidro nodokļu piemērošanu meitas sabiedrības dividenžu izmaksai mātes sabiedrībai un tālāk tās īpašniekam – fiziskai personai. Šī secīgā dividenžu izmaksa aptver gan 2017. gada, gan 2018. gada peļņu. Uzziņa tika pieprasīta ar mērķi noskaidrot, vai dividenžu izmaksa no 2017. gada peļņas personai radīs iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) saistības. Lasīt vairāk..

Kam jāmaksā NĪN papildlikme pēc lauksaimniecības zemes pārdošanas? (2/2/19) (0)

08.01.2019

Prakse

Pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) ir personai, kas atzīstama par NĪN maksātāju gada sākumā. Taču NĪN likums paredz arī pienākumu maksāt 1,5% papildlikmi par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi. Kam jāmaksā papildlikme, ja zemi pārdod gada pirmajā pusē, bet gada nogalē Lauku atbalsta dienests (LAD) konstatē, ka tā nav pienācīgi apstrādāta? Lasīt vairāk..

Sporta kluba abonements darbiniekiem kā personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu postenis (3/2/19) (0)

08.01.2019

Prakse

VID ir publicējis nodokļa maksātājam izsniegtu uzziņu par darba devēja apmaksāta sporta kluba abonementa klasificēšanu kā personāla ilgtspējas pasākumu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) vajadzībām un par pienākumu personalizēt šādu izdevumu. Šajā rakstā – par uzziņā pausto un mūsu secinājumiem. Lasīt vairāk..

VID kreditora prasījums nav atzīstams, ja parādnieks administratīvi tiesājas ar VID (2/51/18) (0)

18.12.2018

Prakse

Pēc personas maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators var pilnībā vai daļēji neatzīt kreditora prasījumu, par kuru tam ir strīds ar parādnieku. Taču ilgu laiku par šādu strīdu uzskatīja tikai civiltiesisku strīdu. Arī parādniekam pārsūdzot VID lēmumu par nodokļa uzrēķinu, VID kreditora prasījums administratoram nav atzīstams, kamēr strīds nav izšķirts administratīvā procesa kārtībā. Lasīt vairāk..

 

© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 15.01.2019