Aicinām MindLink.lv abonentus iepazīties ar prezentāciju par UIN aktualitātēm un praktisiem piemērošanas aspektiem, kuru Agate Zīverte 27. martā sniedza LTRK biedriem


Noderīgi VID skaidrojumi par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu (1/17/19) (0)

24.04.2019

Prakse

Palīdzot klientiem gatavot gada ienākumu deklarācijas (“GID”), mēs saskaramies ar dažādām neskaidrībām par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” piemērošanu, kuras mēs regulāri skaidrojam ar VID. Šobrīd esam saņēmuši VID skaidrojumu par pienākumu iesniegt GID dažādās situācijās, tostarp par IIN piemaksas un GID iesniegšanas atvieglojumiem. Lasīt vairāk..

Priekšnodokļa atskaitīšana par sagatavošanās darbiem apliekamo darījumu veikšanai (2) (2/17/19) (0)

24.04.2019

Prakse

Iepriekšējā rakstā skaidrojām, kas jāņem vērā PVN maksātājiem, atskaitot priekšnodokli par sagatavošanās darbiem apliekamo darījumu veikšanai. Šajā rakstā – konkrēti piemēri no tiesu prakses. Lasīt vairāk..

Patieso labumguvēju reģistros iekļauto datu pārredzamība (3/17/19) (0)

24.04.2019

Prakse

Saskaņā ar Ceturto direktīvu katrai ES dalībvalstij ir pienākums izveidot centralizētu patieso labumguvēju (PLG) reģistru un nodrošināt, lai to teritorijā reģistrētās juridiskās personas iesniedz un uztur atbilstošu, pareizu un visjaunāko informāciju par sevi kā faktiskajiem īpašniekiem. Katrai dalībvalstij jānodrošina šādas informācijas uzglabāšana savā centralizētajā reģistrā. Lasīt vairāk..

Nerezidentiem izmaksātie ienākumi – VID skaidrojums par UIN piemērošanu (1/16/19) (0)

16.04.2019

Prakse

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas sagatavošanas procesā esam saskārušies ar atsevišķu praktisku jautājumu atšķirīgām interpretācijām, piemēram, par termiņu, kurā iesniedzams rezidences sertifikāts un UIN pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem. Lai precizētu šos termiņus un noteiktu UIN maksātāju pienākumus, noskaidrojām VID viedokli. Šajā rakstā piedāvājam iepazīties ar VID sniegtajām atbildēm. Lasīt vairāk..

PVN korekcijas saistībā ar nekustamo īpašumu (2/16/19) (0)

16.04.2019

Prakse

Uzņēmējiem, kas izmanto dažādus finanšu sektora piedāvātos pakalpojumus likviditātes uzlabošanai un papildu apgrozāmo līdzekļu iegūšanai, praksē var noderēt šā gada 27. marta Eiropas Savienības Tiesas (EST) Mydibel SA lietā C‑201/18 izteiktās atziņas. Lietā izskatīts strīds par nepieciešamību koriģēt atskaitīto priekšnodokli saistībā ar nekustamā īpašuma (NĪ) būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu, ja par šo NĪ vēlāk noslēdz atgriezeniskā līzinga (pārdošanas un atpakaļnomas) līgumu. Lasīt vairāk..

 

© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 16.04.2019