Paying Taxes 2020
jaunākais PwC un Pasaules Bankas grupas pārskats, kas salīdzina nodokļu režīmus 190 valstīs.

Tuvākie PwC's Academy kursi
Nodokļu pamatkurss - UIN modulis 8. - 29. janvārī

FM un VID jaunais viedoklis par saistītu personu aizdevuma darījumu summas aprēķināšanu pārskata gadā (1/50/19) (0)

10.12.2019

Prakse

Esam rakstījuši par aktuālo jautājumu attiecībā uz saistīto personu aizdevuma vērtības aprēķināšanu pārskata gadā, kas ir būtisks, nosakot, vai nodokļu maksātājam rodas pienākums sagatavot un 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām iesniegt VID transfertcenu (TC) dokumentāciju. Tā kā saistīto personu darījumu dokumentācijas par 2018. pārskata gadu termiņš ir gandrīz klāt (2019. gada 31. decembris), PwC vērsās pie Finanšu ministrijas un VID ar lūgumu sniegt skaidrojumu par to. Šo institūciju vienotais viedoklis un PwC izpratne par skaidrojumu ir atspoguļota šajā rakstā. Lasīt vairāk..

Kādi dokumenti būs nepieciešami, lai neapliktu ar PVN darījumus ES teritorijā? (2/50/19) (0)

10.12.2019

Pieņemts

Ar 2020. gadu stāsies spēkā 2018. gada 4. decembra Padomes īstenošanas regula (ES) 2018/1912, ar ko attiecībā uz dažiem atbrīvojumiem darījumiem Kopienas iekšienē groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011. Tā kā dalībvalstis ir izvirzījušas dažādus priekšnoteikumus šo atbrīvojumu piemērošanai, radot sarežģījumus un juridisko nenoteiktību uzņēmumiem, jaunā regula konkretizē un saskaņo nosacījumus, kas jāizpilda, lai piemērotu atbrīvojumu. Lasīt vairāk..

Oficiālās e-adreses ieviešana atlikta (3/50/19) (0)

10.12.2019

Projekts

Šā gada 28. novembrī Saeimas pirmajā lasījumā atbalstītais likumprojekts paredz, ka pārejas periods, kad oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) kļūs obligāta Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrētajiem tiesību subjektiem (komersantiem, nodibinājumiem, biedrībām, politiskām partijām, reliģiskām organizācijām u.c.), tiks pagarināts līdz 2023. gada 2. janvārim. Lasīt vairāk..

Mākonī bāzēta vai lokāli uzturēta resursu vadības sistēma? (1/49/19) (0)

03.12.2019

Prakse

Lemjot par uzņēmuma resursu vadības (enterprise resource planning jeb ERP) sistēmas ieviešanu, uzņēmējs noteikti nonāks līdz jautājumam, vai izvēlēties mākonī bāzētu vai lokāli uzturētu sistēmu? Izvēle nebūs viegla, jo jāizvērtē katra varianta priekšrocības un trūkumi atbilstoši savām vajadzībām. Lasīt vairāk..

Garden leave – darba devēja interešu aizsardzības līdzeklis (2/49/19) (0)

03.12.2019

Prakse

Uzteikuma gadījumā darba devējs ir ieinteresēts ne tikai ievērot likumā noteiktos pienākumus, bet arī aizsargāt savas tiesības. Latvijas normatīvajos aktos nav paredzētas darba devēja tiesības atturēt darbinieku no ierašanās darbā uzteikuma termiņa laikā. Anglosakšu tiesībās šāda regulējuma trūkumu jau kopš pagājušā gadsimta beigām risina ar tiesību institūtu, ko sauc par “dārza atvaļinājumu” (garden leave). Lasīt vairāk..

 

© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.12.2019