Paying Taxes 2018
PwC un Pasaules Bankas ziņojums, kas salīdzina nodokļu sistēmas
190 valstīs, tai skaitā Latvijā

Transfertcenu metodes – izvēle un piemērošana ar 2018. gadu (1) (1/50/17)

12.12.2017
Atvērtais raksts
Kamēr likumdevējs izvērtē likumu “Par nodokļiem un nodevām” un papildina to ar jauniem terminiem attiecībā uz saistītām personām un to savstarpējiem darījumiem, domā par kontrolētā darījuma vai to kategorijas summas materialitātes slieksni, atkarībā no kura saistītām personām būs jāiesniedz transfertcenu (TC) dokumentācijas globālā un/vai vietējā daļa, tikmēr jau tagad ir skaidrs, kādas TC noteikšanas metodes UIN maksātāji būs tiesīgi izvēlēties, lai noteiktu, vai komerciālās vai finanšu attiecībās starp saistītām personām paredzētie nosacījumi atbilst nesaistīto pušu principam. Šajā rakstā – par 2017. gada 14. novembra MK noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” (spēkā ar 2018. gada 1. janvāri) noteiktajām darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanas metodēm, to izvēli un piemērošanas kārtību. Lasīt vairāk..

.................................................................................................................................................................

Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas prēmiju nodokļu regulējumā (2/50/17) (0)

12.12.2017

Pieņemts

2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli,” kas jāņem vērā tiem darba devējiem, kas papildus darba algai nodrošina saviem darbiniekiem dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu. Šajā rakstā – par gaidāmajām izmaiņām un par to, ko vēl var paspēt izdarīt līdz gada beigām. Lasīt vairāk..

Lietuvas nodokļu jaunumi (3/50/17) (0)

12.12.2017

Projekts

Nodokļu reformas tiek veiktas ne tikai Latvijā. Šā gada 17. oktobrī ir iesniegts Lietuvas likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (UIN) grozījumu projekts. Šajā rakstā – par svarīgākajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

ES Tiesa par PVN bāzes samazināšanu (1/49/17) (0)

05.12.2017

Prakse

Šā gada novembrī Eiropas Savienības Tiesa (EST) pasludināja spriedumu lietā par dalībvalsts tiesībām uzlikt ierobežojumu samazināt ar PVN apliekamo bāzi darījuma partnera nemaksāšanas gadījumā, tas ir, par zaudētiem parādiem. Šajā rakstā – sīkāk par EST atziņām. Lasīt vairāk..

Jāsniedz Uzņēmumu reģistram informācija par patiesajiem labuma guvējiem (2/49/17) (0)

05.12.2017

Pieņemts

Šā gada 9. novembrī stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. To mērķis ir ierobežot noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī nodrošināt pareizas, aktuālas informācijas pieejamību par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem (PLG). Lasīt vairāk..

Sagatavošanās darbi algu grāmatvežiem 2018. gada izmaiņām (3. no 3) (3/49/17) (0)

05.12.2017

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

 

© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 12.12.2017