Aicinām pieteikties
"Nodokļu pamatkursa" moduļiem - PVN, IIN, NĪN u.c.

16. SFPS “Noma” – būtiskas nianses (1/47/18)

21.11.2018
Atvērtais raksts
Jau ar 2019. gada 1. janvāri 16. Starptautiskais finanšu pārskatu standarts (SFPS) “Noma” būs piemērojams obligātā kārtā. Šis standarts ir īpaši nozīmīgs nomniekiem, jo tas faktiski pielīdzina šī brīža operatīvo nomu finanšu nomai, tātad praktiski visas nomas būs jāuzrāda bilancē. Līdzīgi citiem SFPS, arī šis standarts būs obligāti piemērojams visiem tiem Latvijas uzņēmumiem, kuri savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar SFPS vai kuru mātes sabiedrības pieprasa grupas pārskatu vajadzībām sagatavot finanšu informāciju, piemērojot SFPS. Šajā rakstā – par galvenajām 16. SFPS iezīmēm, kas attiecas uz nomnieku. Lasīt vairāk...
...............................................................................................................................................................

Par kādām soda naudām jāmaksā UIN?(2/47/18) (0)

21.11.2018

Prakse

Saskaņā ar jauno UIN likumu, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī, ne visas soda naudas ir jāiekļauj ar UIN apliekamajā bāzē. Lai gan šis jauninājums pats par sevi ir vērtējams pozitīvi, tas rada daudz neskaidrību par to, kādām soda naudām šo normu var piemērot. Šajā rakstā aplūkosim VID uzziņu par soda naudām autotransporta nozarē. Lasīt vairāk..

Smēķētāju un nesmēķētāju tiesības – radām veselīgu darba vidi (3/47/18) (0)

21.11.2018

Prakse

Ar smēķēšanu kā vienu no darba vides izplatītākajām problēmām sastopas gan smēķētāji, kuri darba dienas laikā vēlas vismaz pāris pīppauzes, gan nesmēķētāji, kuri negrib smakt dūmu vai tvaiku mākonī. Šajā rakstā – par smēķētāju un nesmēķētāju tiesībām darba vietā un darba devēja pienākumiem. Lasīt vairāk..

Vienkāršos transfertcenu piemērošanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem (1/46/18) (0)

13.11.2018

Projekts

Šā gada 25. oktobrī Saeima trešajā lasījumā ir pieņēmusi likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. un 15.2 panta grozījumu projektu, kas paredz jaunu transfertcenu (TC) regulējumu. Šajā rakstā – par VID priekšlikumu pārņemt labāko praksi nodokļa maksātāju darbības atvieglošanai TC jomā, vienkāršojot TC noteikšanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem grupas ietvaros. Lasīt vairāk..

PVN piemērošana nomaksas pirkumam (2/46/18) (0)

13.11.2018

Prakse

Šajā rakstā varat uzzināt, vai Eiropas Savienības Tiesa (EST) piekrīt sava ģenerāladvokāta iepriekš paustajam viedoklim, ka nomaksas pirkums ir vienots salikts darījums ar vienotu PVN piemērošanas režīmu, vai arī EST atzīst, ka nomaksas pirkumu tomēr veido divi patstāvīgi darījumi, un vai nodokļa maksātājam rodas tiesības atskaitīt priekšnodokli par vispārīgām administrācijas izmaksām, ja to vērtība ir iekļauta tikai neapliekamo darījumu vērtībā. Lasīt vairāk..

IIN par pensiju no privāta pensiju fonda (3/46/18) (0)

13.11.2018

Prakse

Īsziņās esam rakstījuši par niansēm iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanā ārvalstu un Latvijas valsts pensijām. Šajā rakstā – par to, kas jāņem vērā, piemērojot IIN ienākumam, kas gūts no iemaksām privātos pensiju fondos (PPF). Lasīt vairāk..

 

© 2018 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.11.2018