30. novembrī PVN kurss "2017./2018. gada izmaiņas, nodokļa piemērošanas prakse un aktualitātes" -
tikai EUR 70, reģistrējoties līdz 23.novembrim

Pirmais ieskats Kopfinansējuma pakalpojumu likumā (1/47/17)

22.11.2017
Atvērtais raksts
Septembra sākumā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Kopfinansējuma pakalpojumu likuma projekts, paredzot noteikumus un prasības savstarpējo aizdevumu pakalpojumu sniegšanā.1 Lai arī likumprojekts šobrīd ir tikai sācis savu oficiālās saskaņošanas ceļu valsts pārvaldē, jau tagad redzams, kādus jautājumus likumprojektā ir plānots regulēt. Par tiem sīkāk – šajā rakstā. Lasīt vairāk..
..................................................................................................................................................................

Būtiski grozījumi transfertcenu tiesiskajā regulējumā Latvijā (2/47/17) (0)

22.11.2017

Projekts

Šā gada 26. oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē ir pieteikts izskatīšanai likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumu projekts, kurā ir ietverti vairāki jauni un būtiski nosacījumi attiecībā uz transfertcenu (TC) tiesisko regulējumu Latvijā. Šajā rakstā – par svarīgākajām izmaiņām, kas ietekmēs tos UIN maksātājus, uz kuriem turpmāk attieksies obligātās TC dokumentācijas sagatavošanas prasības, kā arī par TC dokumentācijas formu un tajā ietveramo informāciju, obligāto iesniegšanu un soda sankcijām. Lasīt vairāk..

Algu grāmatvežu mājasdarbs, gatavojoties 2018. gada izmaiņām (1. no 3) (3/47/17) (0)

22.11.2017

Prakse

Šā gada 8. augustā ir izsludināti grozījumi IIN likumā un uz otro lasījumu Saeimā 22. novembrī tiek virzīti papildu grozījumi, kas ievieš izmaiņas IIN piemērošanā 2018. gada reformas ietvaros. Tāpat šā gada 14. novembrī Ministru kabinets ir atbalstījis grozījumus IIN likuma skaidrojošajos MK noteikumos Nr. 899. Šajā rakstā – par svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā darba devējiem un algu grāmatvežiem, lai sagatavotos izmaiņām algu aprēķināšanas kārtībā. Lasīt vairāk..

Pretizvairīšanās normas jaunajā UIN likumā (2/46/17) (0)

14.11.2017

Prakse

Saskaņā ar jauno UIN likumu no citiem uzņēmumiem saņemtās dividendes, kā arī ienākumu no tādu akciju un kapitāla daļu pārdošanas, kuras ir bijušas īpašumā vismaz 36 mēnešus, neiekļauj ar UIN apliekamajā ienākumā. Tomēr abos gadījumos šo atbrīvojumu nepiemēro, ja nodokļu maksātāja vai ar to saistītas personas izveidošanas vai pastāvēšanas vai arī veiktā darījuma galvenais nolūks ir bijis izmantot UIN likumā vai likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzētos atbrīvojumus. Šo normu piemērošana ir svarīga struktūrā, kuru veido vairāki uzņēmumi. Turpmāk rakstā – par to, kā šādus gadījumus varētu vērtēt VID, ņemot vērā MK noteikumu projektu, un kādus kritērijus iesaka vērtēt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija starptautiski. Lasīt vairāk..

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstis un teritorijas (3/46/17) (0)

14.11.2017

Prakse

Lai piemērotu nacionālos normatīvos aktus tiešo nodokļu jomā un nodrošinātu ļaunprātīgas nodokļu sistēmas izmantošanas novēršanu, 2001. gada 26. jūnijā tika publicēti MK noteikumi Nr. 276 par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām. Noteikumu pirmajā punktā ietvertais saraksts nosaka, kuras valstis vai teritorijas ir uzskatāmas par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām Latvijas nodokļu normatīvo aktu izpratnē. Lasīt vairāk..

PVN korekcijas (2) (2/45/17) (0)

07.11.2017

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās informējām par PVN korekcijām saistībā ar nomaksas pirkuma (līzinga) līguma pārtraukšanu un preces (līzinga objekta) nozagšanu (bojāeju). Šajā rakstā – par korekcijām citos gadījumos, piemēram, kad aprēķinātā PVN vai atskaitītā priekšnodokļa korekcija veicama, piešķirot vai saņemot atlaides, atgriežot saņemto vai saņemot atpakaļ samaksāto avansu, norakstot preču zudumus, kas pārsniedz plānotos, atgūstot zaudēto parādu, kā arī darījumos ar nekustamo īpašumu. Lasīt vairāk..

 

© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 22.11.2017