17. maijā
PVN piemērošanas meistarklase finanšu pakalpojumiem

 

Komisionāra struktūra – transfertcenu, grāmatvedības un nodokļu sekas (1/16/18) (0)

18.04.2018

Prakse

Komisionāra struktūra ir pasaulē pazīstams darbības modelis, kurš Latvijā gan nav tik izplatīts, tādēļ rodas daudzi jautājumi par grāmatvedību, nodokļa piemērošanu un transfertcenām (TC). Šajā rakstā aplūkosim TC aspektus un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanu komisionāra darbības modelim un ar to saistītos riskus. Lasīt vairāk..

PVN piemērošana preču piegāžu ķēdes darījumos (2) (2/16/18) (0)

18.04.2018

Prakse

Turpinām iepriekšējās Īsziņās iesākto rakstu par PVN piemērošanu preču piegāžu ķēdes darījumos. Šajā rakstā – vēl par dažiem trīsstūra darījumiem un to sekām. Lasīt vairāk..

UIN piemērošana pastāvīgajām pārstāvniecībām atbilstoši jaunajam UIN likumam (3/16/18) (0)

18.04.2018

Prakse

Šajā rakstā aplūkojam regulējumu attiecībā uz nodokļa piemērošanu pastāvīgajām pārstāvniecībām (PP) Latvijā atbilstoši jaunajam Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumam, kas ir spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. Jaunais UIN režīms balstās uz nodokļa piemērošanu sadalītajai peļņai, bet nesadalīto peļņu neapliek. Rodas jautājums, kas ir nerezidentu PP vai filiāļu sadalītā peļņa, ņemot vērā to, ka tās nevar izmaksāt dividendes. Lasīt vairāk..

Ir klāt gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas laiks (rezidenti) (2/15/18) (0)

11.04.2018

Prakse

Ja vien tas jau nav izdarīts, Latvijas rezidentiem (un arī nerezidentiem, tomēr šis raksts domāts rezidentiem) ir pienācis laiks sagatavot un iesniegt savu gada ienākumu deklarāciju (GID) par 2017. gadu, lai aprēķinātu un samaksātu nodokli par apliekamajiem ienākumiem, par kuriem nodoklis gada laikā nav samaksāts, un lai atgūtu pārmaksāto nodokli par nepilnīgi izmantoto neapliekamo minimumu, atvieglojumiem par apgādībā esošām personām, par attaisnotajiem izdevumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos (PPF), dzīvības apdrošināšanas prēmijām u.c. Lasīt vairāk..

PVN piemērošana preču piegāžu ķēdes darījumos (3/15/18) (4)

11.04.2018

Prakse

Sekojot Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumiem, savā praksē novērojam, ka joprojām aktuāls ir jautājums par pareizu piegādes vietas noteikšanu un attiecīgi PVN piemērošanu preču piegāžu ķēdes darījumos. Piegādājot preces citas dalībvalsts personai, uzņēmumam ir precīzi jānosaka piegādes vieta un PVN likme gadījumos, kad īpašumtiesības pircējam tiek nodotas Latvijā, bet pārdevējs par transportēšanu neuzņemas atbildību vai uzņemas minimālu atbildību. It īpaši jāuzmanās gadījumos, kad preču piegādē piemēro Incoterms E un F grupas nosacījumus. Šajā rakstā – sīkāk par trīsstūrveida darījuma (“trīsstūra”) vienkāršošanas normām. Lasīt vairāk..

 

© 2018 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.04.2018