Aktuāli

Paying Taxes 2019

Saskaņā ar PwC un Pasaules Bankas Grupas veidoto pārskatu Paying Taxes 2019 - valstu nodokļu administrācijas varētu darīt vairāk, lai, izmantojot tehnoloģiju radītās iespējas, mazinātu nodokļu saistību izpildes slogu uzņēmumiem.

Pārskatā secināts, ka uzņēmējdarbības nodokļu saistību izpildes sloga četri galvenie rādītāji vidēji pasaulē gandrīz nav mainījušies: saistību izpildes laiks (237 stundas); maksājumu skaits (23,8 maksājumi); kopējā nodokļu un iemaksu likme jeb KNIL (40,4%) un pēcdeklarēšanas indekss (59,6 no 100).

Latvijā, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, 2017. gadā ir bijis viszemākais kopējais nodokļu un iemaksu apmērs - 36%, Lietuvā 42,6%, bet Igaunijā - 48,7%. Latvijā diemžēl ir arī visgarākais saistību izpildes laiks, kurš laika gaitā nav būtiski mainījies - 169 stundas, Lietuvā tās ir 99, savukārt Igaunijā tikai 50.

Pārskats Paying Taxes 2019 salīdzina uzņēmējdarbības nodokļus 190 valstīs, pētījuma vajadzībām izmantojot vidēja izmēra vietējo prototipa uzņēmumu.

Lasīt vairāk>>

Worldwide Tax Summaries - Corporate Taxes 2018/19

Informācija par nodokļiem 152 valstīs.

Ja Jūs risināt jautājumus, kas saistīti ar nodokļiem dažādās valstīs un teritorijās, šis materiāls palīdzēs Jums ātri un ērti atrast nodokļu piemērošanas nosacījumus un aktuālās nodokļu likmes 152 valstīs. Aicinām Jūs izmantot informāciju gan tiešsaistes režīmā, gan PDF, gan e-grāmatas formātā.

 

 

Global Annual Review 2018 (angļu val.)

Pārmaiņu pilnā pasaulē pieaug neskaidrības, kuras PwC un tā ieinteresētajām pusēm ir jārisina – neprognozējamas politiskās situācijas, neskaidri tirgus apstākļi un mainīgs regulējums. Darbs, ko veicam, lai prognozētu un mazinātu riskus – vai tie būtu vides riski, regulējuma riski vai kiberriski, ir PwC pakalpojumu biznesa augoša daļa, ko mūsu ieinteresētās puses pieprasa arvien lielākā skaitā. 

Preses relīze (latviešu val.)

PwC CEE Transport & Logistics Trend Book 2019

Transporta un loģistikas pakalpojumi mūsdienās kļūst arvien komplicētāki, kas apgrūtina orientēšanos nozares prioritātēs. PwC identificējuši un analizē piecas galvenās jomas, kas ievērojami ietekmē transporta un loģistikas nozari mūsdienās.

 

Visi PwC jaunumi

 

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019