Finanšu institūciju IT attīstības tendences

Inovācijas un finanšu tehnoloģijas strauji iekaro tradicionālo finanšu pakalpojumu nozari. Pasaulē arvien lielāks skaits finanšu institūciju pārveido savu darbības modeli, līdzinoties tehnoloģiju uzņēmumiem. Finanšu institūcijas piedāvā klientiem jaunus digitālos pakalpojumus, pēta klientu pieredzi un automatizē savus iekšējos procesus. Šajā rakstā – par būtiskiem aspektiem, kas jāņem vērā IT plānošanā un attīstībā, digitalizējot pakalpojumus.
 
Klienta pieredze kā galvenais virzītājspēks
 
Finanšu institūcijas savu elektronisko pakalpojumu sniegšanā ir vēsturiski ieņēmušas nosacītu monopolstāvokli – klienti varēja izvēlēties starp dažādiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, bet nevarēja izvēlēties pakalpojumu saņemšanu dažādās elektroniskās vidēs jeb pakalpojumu portālos. Finanšu institūcijas parasti piedāvā vienu pakalpojumu portālu, piemēram, internetbanku.
 
Finanšu tehnoloģiju straujās attīstības un normatīvā regulējuma izmaiņu ietekmē situācija mainās. Viens no galvenajiem finanšu pakalpojumus ietekmējošajiem aspektiem ir ES otrā maksājumu pakalpojumu direktīva (PSD2), kura veido pamatu atvērtās sadarbības platformas (angl. Open Banking) koncepcijai. PSD2 nosaka, ka finanšu institūcijām ir jāpublicē lietojumprogrammu saskarnes, kas rada lielāku konkurenci digitālu pakalpojumu izveidē. Finanšu tehnoloģiju uzņēmumi saskarņu izveidē ieņem līdzvērtīgu pozīciju finanšu institūcijām. Ja finanšu institūcija vēlas, lai klienti izmantotu tās pakalpojumu portālus, tai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība klientu pieredzes izpētei un lietojamības uzlabošanai.
 
Digitalizējot pakalpojumus, uzmanību pievērš klienta pieredzei, meklējot atbildes uz šādiem jautājumiem:
  1. Kādus pakalpojumus klients vēlas saņemt elektroniski?
  2. Kādus saistītos pakalpojumus klients vēlas saņemt?
  3. Kā klientam palīdzēt pakalpojumus ērti un droši saņemt digitālā vidē?
  4. Kā klients vērtē pakalpojumu kvalitāti, kādi ir nepieciešamie uzlabojumi?
Vairāk par finanšu institūciju izaicinājumiem saistībā ar PSD2 ieviešanu šeit.
 
Inovāciju un jauno finanšu tehnoloģiju izmantošana
 
Finanšu pakalpojumus ietekmē gan finanšu tehnoloģijas, gan tehnoloģiskās inovācijas:
 
Finanšu pakalpojumu sniegšanā biežāk izmantotākās inovatīvās tehnoloģijas ir mākslīgais intelekts un robotikas risinājumi. Mākslīgo intelektu plaši izmanto finanšu institūciju pakalpojumu portālos informācijas saņemšanai un pakalpojumu personalizācijai. Arvien lielāku popularitāti gūst sociālie roboti (virtuālie asistenti), kas atbild uz klienta jautājumiem. Virtuālajos asistentos integrē mašīntulkošanas tehnoloģijas, lai palīdzētu dažādās valodās runājošiem klientiem. Robotikas risinājumus primāri izmanto iekšējo procesu automatizācijai, piemēram, norēķiniem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu produktu kontroles mehānismiem.
 
Finanšu institūcijas sāk izmantot arī finanšu sektorā līdz šim mazāk izmantotas inovatīvās tehnoloģijas, piemēram, papildināto realitāti līzinga objektu cenu un saistīto finanšu pakalpojumu analīzei.
 
Vairāk par inovatīvo tehnoloģiju izmantošanu finanšu pakalpojumu sniegšanā lasiet PwC veiktajā pētījumā.
 
Izmaiņas sistēmu arhitektūrā
 
Pakalpojumu digitalizācija un tehnoloģiju attīstība ietekmē finanšu institūciju sistēmu arhitektūras modeli. Lai viegli pielāgotos izmaiņām un ņemtu vērā klientu pieredzi, finanšu institūcijas ir spiestas pāriet no robustas sistēmu arhitektūras, kuras pamatā ir komerciālas tehnoloģijas, uz elastīgu hibrīdarhitektūru, kuras pamatā ir atvērtie standarti. Arhitektūrā ar lietojumprogrammu saskarnēm tiek integrēti komercprodukti ar brīvprogrammatūras produktiem un speciālām izstrādēm. Lokālās sistēmu instalācijas tiek kombinētas ar mākoņpakalpojumiem.
 
Pašlaik finanšu institūcijām aktuāls princips ir “Izmaiņas tikai priekšgala sistēmās,” kas ir visvienkāršākā iespēja radīt vērtību klientam, būtiski nemainot tā iekšējos procesus. Šis princips paredz koncentrēties uz klienta elektronisku mijiedarbību ar finanšu institūciju, veidojot ērtas mobilās lietotnes un pakalpojumu portālus, vienlaikus saglabājot vēsturiskās iekšējās procedūras un darbplūsmas. Lai gan šī principa izmantošana sniedz ātrāku ieguvumu klientiem, tā ierobežo iespējas realizēt digitalizācijas ieguvumus.
 
Open Banking ieviešanas rezultātā sistēmu arhitektūra faktiski aptver vairākas juridiskās personas.
 
Drošības pastiprināšana
 
Pakalpojumu digitalizācija, Open Banking ieviešana un izmaiņas sistēmu arhitektūrā vienlaikus rada lielākus drošības riskus. Finanšu institūcijām ir jāpievērš pastiprināta uzmanība IT drošības aspektiem.
 
Vairāk par finanšu institūciju digitalizāciju lasiet PwC veiktajā pētījumā.
 
 
Kontaktinformācija
Rūta Pirta
PwC Biznesa konsultācijas nodaļas menedžere
ruta.pirta@pwc.com

Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019