Kopfinansējums un sākotnējais virtuālās valūtas piedāvājums – ceļā uz vienotu ES regulējumu

 
Pašlaik ES dalībvalstīs kopfinansēšanas (angl. crowdfunding) pakalpojumu sniegšana vai nu netiek regulēta nemaz vai arī to regulē katras dalībvalsts normatīvie akti. Latvijā Finanšu ministrijas izstrādātā Kopfinansēšanas pakalpojumu likuma projekta virzība šobrīd ir iestrēgusi, gaidot tālākos ES institūciju priekšlikumus.
 
Dalībvalstu atšķirīgā nacionālā regulējuma dēļ uzņēmēji sastopas ar grūtībām, paplašinot savu darbību un piedāvājot pakalpojumus visā ES. Mazie uzņēmēji un jaunuzņēmumi nespēj izmantot lielisku finansējuma piesaistīšanas līdzekli no potenciāliem ES investoriem.
 
Lai risinātu šo problēmu, šā gada 8. martā Eiropas Parlamentā un Padomē tika izteikts priekšlikums izveidot vienotu regulējumu kopfinansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbībai ES. Ierosinātā regulējuma mērķis bija novērst sadrumstalotību dalībvalstu kopfinansējuma tirgos, izmantojot vienotu pārrobežu kopfinansēšanas regulējuma sistēmu, kas ļautu kopfinansējuma platformām piedāvāt savus pakalpojumus visā ES.
 
Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) ierosinātie grozījumi
 
Šā gada 10. augustā ECON komiteja ir publicējusi ziņojuma projektu, kurā ietvertas šādas izmaiņas un papildinājumi kopfinansēšanas regulējumam ES ietvaros.
 
Sākotnējais virtuālās valūtas piedāvājums (angl. Initial Coin Offering jeb ICO)
 
ICO ir jābūt iekļautam kopfinansēšanas regulējumā. Tas ļautu realizēt ICO visā ES atbilstoši vienādiem noteikumiem un ar vienotu ES pasi. ECON komiteja uzskata, ka regulējuma izveide ir laba iespēja stiprināt ICO procesu, izveidojot vienotus standarta noteikumus, lai aizsargātu klientus un lietotājus.
 
Kopfinansēšanas piedāvājumu sliekšņa celšana no 1 miljona uz 8 miljoniem eiro
 
Saskaņā ar ECON komiteju pieaugums līdz 8 miljoniem eiro atbilstu pašreizējiem noteikumiem. Turklāt dažu dalībvalstu vietējais režīms jau šobrīd nosaka augstāku slieksni.
 
Valsts kompetentās iestādes uzraudzība
 
ECON komiteja uzskata, ka Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (angl. European Securities and Markets Authority) nevajadzētu būt iestādei, kas apstiprinās un uzraudzīs Eiropas kopfinansēšanas pakalpojumu sniedzējus, jo dalībvalstu kompetentās iestādes šo uzdevumu veiktu labāk, ņemot vērā savas tirgus zināšanas.
 
Kopfinansējuma platformu sarežģītības pakāpes
 
Ņemot vērā kopfinansējuma platformu dažādās sarežģītības pakāpes, ierosināto regulējumu vajadzētu sabalansēt starp vienkāršām platformām, kas sekmē investoru un projektu īpašnieku savstarpējo atbilstību, un augstāka līmeņa platformām, kas nosaka piedāvājuma cenu un katram atšķirīgas informācijas izpaušanas prasības.
 
Trešo valstu kopfinansēšanas pakalpojumu sniedzēji
 
Arī pakalpojumu sniedzējiem no trešajām valstīm būtu jādod iespēja piedāvāt pakalpojumus ES ar noteikumu, ka šie pakalpojumu sniedzēji ir pilnvaroti savā jurisdikcijā un tiek veikti pasākumi, lai šie pakalpojumu sniedzēji ievērotu tādus pašus noteikumus kā pakalpojumu sniedzēji ES.
 
Investīciju konsultāciju pakalpojumi
 
Kopfinansēšanas pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt tiesīgiem sniegt ieguldījumu konsultāciju pakalpojumus attiecībā uz projektu īpašnieku tirgojamiem finanšu instrumentiem bez prasības iegūt MiFID II paredzēto licenci.
 
Tagad ECON komitejai ir jāsper nākamais solis un jābalso par ziņojuma projektu līdz šā gada 5. novembrim. Turpināsim jūs informēt par notikumu gaitu.
 
 
Kontaktinformācija
Jānis Gavars
PwC Legal jurists
janis.gavars@pwc.com
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019