Dalībvalstis ierobežo priekšnodokļa atskaitīšanu finanšu un apdrošināšanas darījumos

Saskaņā ar ES PVN regulējuma pamatprincipiem par precēm un pakalpojumiem, ko finanšu pakalpojumu sniedzējs iegādājas neapliekamu finanšu pakalpojumu sniegšanai citas dalībvalsts rezidentam vai vienas dalībvalsts ietvaros (piemēram, gan banka, gan klients Latvijā), nav tiesību atskaitīt priekšnodokli. Neapliekamu finanšu pakalpojumu sniegšana trešo valstu (teritoriju) personām ir izņēmums.

Līdzšinējā prakse
 
Izmantojot šo izņēmumu, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji veido struktūras un plāno savu darbību tā, lai neapliekamu pakalpojumu saņemšanā un sniegšanā iesaistītos uzņēmumi ārpus ES. Šādā struktūrā parasti izmanto tādu trešo valsti (teritoriju), kurā nav PVN sistēmas, lai tajā nerastos papildu slogs. Labvēlīga PVN režīma piemērošanai finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji uzkrāj ar šādas darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas trešajā valstī (teritorijā) un neapliekamus pakalpojumus savas valsts rezidentiem sniedz caur trešajā valstī (teritorijā) izveidotiem uzņēmumiem. Tā rezultātā uzņēmumi iegūst priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, kuras pretējā gadījumā nepastāvētu.
 
Plānotie grozījumi
 
Ņemot vērā šādas prakses popularitāti un apzinot nodarīto kaitējumu budžetam, tādas valstis kā Apvienotā Karaliste plāno veikt grozījumus nacionālajos PVN tiesību aktos, lai cīnītos ar mākslīgi izveidotām struktūrām.
 
Plānoto grozījumu pamatā galvenokārt varētu būt ilgā un neveiksmīgā tiesāšanās Hastings Insurance lietā, kas radīja vajadzību pieņemt radikālu lēmumu. Nodokļu administrācijai nelabvēlīgais spriedums, kaut arī attiecināms uz konkrētajiem lietas apstākļiem, varētu dot zaļo gaismu citiem daudznacionāliem uzņēmumiem, kuri izmanto meitas uzņēmumu tīklu un pārrobežu pakalpojumu sniegšanas ķēdes.
 
Priekšnodokļa atskaitīšanā par finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem plānotie grozījumi paredz ieviest caurskatāmības principu, ierobežojot priekšnodokļa atskaitīšanu par trešo valstu (teritoriju) personām sniegtiem finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, ja to faktiskais gala patērētājs atrodas Apvienotajā Karalistē.
 
Tā kā arī Latvijas uzņēmumi savās struktūrās ir izmantojuši trešajās valstīs (teritorijās) izveidotus uzņēmumus, ir ieteicams šīs struktūras vēlreiz izvērtēt un nodrošināt to izveides komerciālo pamatojumu, lai novērstu riskus nākotnē.

 

 
Kontaktinformācija
Ilze Rauza
PwC Nodokļu nodaļas direktore
ilze.rauza@pwc.com

Tel: 67094400
Kristīne Skrastiņa
Vecākā nodokļu konsultante
kristine.skrastina@pwc.com

Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020