UIN aktualitātes un praktiski piemērošanas aspekti

Jau vairāk kā gadu ir spēkā jaunais UIN likums, kas būtiski mainīja UIN piemērošanas un deklarēšanas principus. Uzņēmumi ik mēnesi ir snieguši jaunās UIN deklarācijas, saskaroties ar daudziem izaicinājumiem tās aizpildīšanā. Iesniedzot gada pārskatu, uzņēmumiem ir iespēja labot pēdējā taksācijas perioda UIN deklarāciju bez nokavējuma naudām, ja labošanas rezultātā radīsies UIN piemaksa. 
 

Aicinām MindLink.lv abonentus iepazīties ar prezentāciju, kuru Agate Zīverte, PwC nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā projektu vadītāja, 27. martā sniedza LTRK biedriem.

(Piekļuve MindLink.lv abonentiem. Lai saņemtu paroles atgādinājumu, lūdzu, rakstiet mindlink@lv.pwc.com)
 
Īss kopsavilkums:
 
1. UIN problēmjautājumi un piedāvātais risinājums
2. Aktuālās VID uzziņas un skaidrojumi
3. UIN likuma grozījumi un Finanšu Ministrijas plāni 2019. gadā
 
Kontaktinformācija
Agate Zīverte
Nodokļu konsultāciju nodaļas vecākā projktu vadītāja
agate.ziverte@pwc.com
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.04.2019