Vienlīdzība sieviešu un vīriešu atalgojumā

14.08.2018
 
Globalizācijas laikmetā aktīvi eksportējot vai darbojoties dažādās valstīs un reģionos, uzņēmumi sastopas ar atšķirībām normatīvo aktu piemērošanā. Parasti uzņēmumiem aktuāli ir jautājumi par uzņēmuma reģistrāciju, vadības organizēšanu un nodokļiem, taču nevar nepieminēt arī tādu globāli pieaugošu tendenci kā vienlīdzību sieviešu un vīriešu atalgojumā. Šajā rakstā – par PwC pētījumā Global Gender Pay Compass izdarītajiem secinājumiem.

PwC pētījums

Lai izveidotu interaktīvu apskatu par vīriešu un sieviešu atalgojuma vienlīdzības globālajām tendencēm, PwC veica aptauju 69 valstīs. Galvenais aplūkotais jautājums bija par ieviestajiem normatīvajiem aktiem, kas nodrošina atalgojuma vienlīdzību. Šīs valstis tika sadalītas trīs grupās:
  1. Nav ne regulējuma, ne soda sankciju, kas mazinātu dzimumu atalgojuma nevienlīdzību;
  2. Ir ieviestas vispārīgas tiesību normas, kas nosaka dzimumu atalgojuma diskriminācijas aizliegumu bez soda sankcijām;
  3. Ir ieviests specifisks regulējums attiecībā uz dzimumu atalgojuma diskriminācijas aizliegumu, paredzot soda sankcijas.
No tendenču analīzes rezultātiem izriet, ka valstīs ar augstu dzīves līmeni šajā jomā pastāv specifisks regulējums, kas liecina, ka attīstība iet roku rokā ar diskriminācijas izskaušanu un vīriešu un sieviešu tiesību vienlīdzību. Drīzumā dzimumu līdztiesības jautājums varētu kļūt aktuālāks arī Latvijā, kas uzņēmumiem varētu likt pārskatīt savu atalgojuma politiku, bet valstij – regulējumu, lai nepieļautu diskrimināciju.
 
Aptaujas valstīs ir ieviestas vai ierosinātas piecas galvenās izmaiņas normatīvajos aktos, lai mazinātu dzimumu atalgojuma diskrimināciju.
 
Ārējā sertifikācija
 
Islande ir ieviesusi zelta standartu, uzliekot uzņēmumiem ar vairāk nekā 25 darbiniekiem pienākumu ik pēc trim gadiem iegūt vienlīdzīgas darba samaksas apliecību, balstoties uz ārēju neatkarīgu novērtējumu.
 
Nīderlandes valdība apsver iespēju pārņemt Islandes praksi, ieviešot ārējās sertifikācijas prasības.
 
Informācijas sniegšanas prasības
 
Darba samaksas caurskatāmība šobrīd ir aktuāls jēdziens. Vācijā un Lielbritānijā pērn stājās spēkā pienākums sniegt informāciju par dzimumu darba samaksu. Vēlāk atklātās būtiskās darba samaksas atšķirības izsauca sabiedrības sašutumu, mudinot uzņēmumu vadītājus šo jautājumu iekļaut dienas kārtībā.
 
Īrijas valdība plāno pārņemt Lielbritānijas pieeju, pieprasot sniegt informāciju par dzimumu darba samaksas atšķirībām.
 
Soda sankcijas par neatbilstību
 
Vairākās valstīs (piemēram, Kiprā, Kosovā, Marokā, Serbijā, Spānijā) vietējā dzimumu līdztiesības regulējuma ievērošana tiek nodrošināta ar finansiālām soda sankcijām. Nīderlandes valdības ārējās sertifikācijas likumprojektā paredzētie naudas sodi par neatbilstību varētu būt ievērojami.
 
Darba devēju rīcības plāns
 
Dažās valstīs ir vērojama arvien lielāka tendence ļaut darba devējiem izstrādāt rīcības plānu (Beļģijā, Vācijā, Spānijā, Zviedrijā, Serbijā, Kanādas Ontārio provincē) vai rīcības kodeksu (Argentīnā), lai dzimumu darba samaksas jautājumu regulētu uzņēmuma ietvaros.
 
Citi darba samaksas vienlīdzības regulēšanas pasākumi
 
Valstu valdības ir atvērtas arī vairākiem radošiem pasākumiem, kas varētu veicināt darba samaksas vienlīdzību, piemēram, diskriminācijas aizliegums, izmantojot valsts mērogā piemērojamu koplīgumu (Beļģijā), aizliegums apspriest jauno darbinieku algas vēsturi (Masačūsetsas štats ASV), atvieglota iespēja darbiniekiem celt vienlīdzīgas darba samaksas prasību (Jaunzēlande) vai citu valstu (piemēram, Īrijas un Nīderlandes) prakses pārņemšana.
 
Sīkāk ar pētījuma secinājumiem var iepazīties šeit.
 
Kontaktinformācija
Irēna Arbidāne
PwC Nodokļu nodaļas menedžere
irena.arbidane@pwc.com

Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020