Grāmatvedības un IT ārpakalpojumu izmantošanas riski

Lasīt angliski

Lasīt krieviski

Pēdējos gados uzņēmumi arvien vairāk sākuši izmantot ārpakalpojumus, apzinoties to priekšrocības. Saskaņā ar TNS pētījumu 2010. gadā populārākās jomas bija grāmatvedība (55% uzņēmumu) un informācijas tehnoloģija (30% uzņēmumu). Var droši teikt, ka kopš 2010. gada šīs jomas ir stabili līderi. Tas ir loģiski arī no uzņēmuma viedokļa, jo ir dārgi algot profesionālus IT un finanšu vadības speciālistus, ja šīs nav uzņēmuma pamatdarbības jomas. No izmaksu viedokļa uzņēmums bieži vien ir ieguvējs, bet problēmas sākas, ja uzņēmums aizmirst par riskiem, kas saistīti ar ārpakalpojumiem.

Uzņēmums noslēdz standarta līgumu un sagaida kvalitatīvus pakalpojumus, bet ne vienmēr skaidri saprot, kā šo kvalitāti kontrolēt. Arī tad, ja saņemtā pakalpojuma rezultāti kopumā vadību apmierina, uzņēmums nevar būt drošs, ka pakalpojums tiek sniegts tādā apjomā un kvalitātē, kas atbilst attiecīgās jomas standartiem.

PricewaterhouseCoopers (PwC) kā pasaulē lielākais konsultāciju un ārpakalpojumu sniegšanas uzņēmums ar klientiem sadarbojas ikdienā, un mēs redzam, pie kā var novest vieglprātīga funkciju uzticēšana ārpakalpojumu sniedzējam.

Galvenie riski, ar ko saskaras uzņēmumi:

  1. kvalitātes neatbilstība (nozares standartu vai labas prakses neievērošana);
  2. juridiskā neatbilstība (normatīvo aktu prasību neievērošana);
  3. ikdienas darbības traucējumi (IT vai vadības informācijas nepieejamība);
  4. stratēģiskie riski (nav pieejama vai ir pieejama neprecīza vadības informācija);
  5. finanšu riski (IT vai vadības informācijas nepieejamība var aizkavēt pamatdarbības pakalpojumu sniegšanu klientiem).

  Lai cik vilinošs arī nebūtu ārpakalpojumu sniegtais līdzekļu ietaupījums, ir svarīgi atcerēties, ka uzņēmumam šie pakalpojumi jākontrolē tieši tāpat kā saviem darbiniekiem uzticētie uzdevumi. Labā prakse parasti nosaka, ka uzņēmumā jābūt vismaz vienam speciālistam, kas spēj novērtēt ārpakalpojumu atbilstību un, konstatējot atkāpes no prasībām, pieprasīt uzlabojumus.

Apsverot ārpakalpojuma iegādi, vispirms ir nepieciešams precīzi definēt pakalpojuma apjomu un iekļaut to līgumā. Otrkārt, līgumā jānosaka pakalpojuma sniegšanas kontroles mehānismi.

PwC bieži vien tiek aicināts palīgā gan definēt līguma noteikumus, gan veikt pārrunas ar ārpakalpojuma sniedzējiem.

Drīzumā lasiet par konstatētajiem trūkumiem un mūsu ieteikumiem.

 

 
Kontaktinformācija
Sanita Vītola
sanita.vitola@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019