Kurš no uzņēmējdarbības riskiem jāuzrauga prioritāri?

 
17.10.2017
 
Pēdējā laika tendences valsts iestāžu uzraudzībā liecina par domāšanas maiņu sabiedrībā. Tiek veicināta pāreja uz izteikti atbildīgāku uzņēmējdarbību sabiedrības interesēs. Atbilstības apliecinājums stiprina uzticību klientu, valsts un īpašnieku acīs.
 
Ikviena uzņēmuma vadītāja būtiski apsvērumi līdzās izaugsmei ir risku kontrole un mazināšana, taču ne visi vadītāji Latvijā risku pārvaldību un atbilstības nepieciešamību uztver kā nepārtrauktu procesu. PwC veiktās uzņēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka viens no Latvijas uzņēmēju galvenajiem apgrūtinājumiem ir pārlieku lielais normatīvo prasību slogs. Šajā rakstā – par to, vai uzņēmums ir informēts par tā darbībai būtiskām prasībām un vai ir ieviesti mehānismi, kas efektīvi nodrošina atbilstību.
 
Vienmēr informēts un prasībām atbilstošs?
 
Pozitīva atbilde ietver pieņēmumus, ka –
  1. uzņēmuma komandā ir plašs ekspertu loks;
  2. risku pārvaldība ir integrēta uzņēmuma darbībā, veidojot atsevišķu funkciju;
  3. atbilstība tiek regulāri pārbaudīta;
  4. uzņēmumā valda augsta izpratne par ētiku un kopīgajām vērtībām.
Diemžēl Latvijā reti kura uzņēmuma vadība ir gatava ieguldīt resursus efektīvā atbilstības kontrolē. Tā vietā notiek paļaušanās uz savu un savu padoto godaprātu un juristu spējām krīzes gadījumā.
 
Nedrīkst aizmirst, ka godaprāts ir spēja augstāku mērķu labad atteikties no kaut kā, kas var būt finansiāli novērtējams. Godaprāts ir jāapliecina praktiski, lai apkārtējie tam noticētu un lai arī darbinieki rīkotos tāpat gadījumos, kad viņu personīgās intereses nonāk pretrunā darba devēja norādēm. Dažādi cilvēki godaprātam piešķir dažādu vērtību, kas jāņem vērā, nosakot darbinieku funkcijas un lēmumu pieņemšanas tiesības.
 
Neskatoties uz to, cik augstu esam noteikuši savas vērtības, psiholoģijas pētnieki ir pierādījuši, ka cilvēkus lēmumu pieņemšanā vada kognitīvie aizspriedumi. Proti, ikdienas lēmumu pieņemšanā netiek pilnībā izvērtēti visi apstākļi. Tas arī bieži vien nav nepieciešams, taču atsevišķos gadījumos pat niecīga kļūda, tai nokļūstot valsts iestāžu redzeslokā, var pakļaut uzņēmumu ilgstošai darbības pārbaudei vai naudas sodam.
 
Neviens nespēs izslēgt cilvēciskas kļūdas, bet tas nenozīmē, ka jāļaujas likteņa varai vai valsts iestāžu rīcības brīvībai. Efektīva risku mazināšana, ieviešot atbilstības prasības darbiniekiem, apliecina vadības atbildību par uzņēmuma darbību un veicina darbinieku uzticību un godaprātu, ievērojot citus vadītāju norādījumus un vērtības kopumā.
 
Taču kuriem riskiem būtu nepieciešams pievērst uzmanību? Pirms pieciem gadiem aktualitāti ieguva konkurences tiesības, pirms diviem gadiem – noziedzīgi iegūtu līdzekļu kontrole, šogad – datu aizsardzība. To, vai šie jautājumi ir svarīgi katram uzņēmumam, var novērtēt tikai individuāli.
 
Ja vēlaties uzzināt par Jums potenciāli nozīmīgiem riskiem, PwC Legal komanda palīdzēs noskaidrot Jūsu uzņēmējdarbībai būtiskās risku jomas un apsvērumus, kā arī sniegs informāciju par iespējām šos riskus mazināt. Ja vēlaties saņemt bezmaksas konsultāciju, lūdzam sazināties ar PwC Legal atbilstības jautājumu speciālistu Māri Butānu (t. 67094400, maris.butans@pwc.com).
 
Par atbilstības tēmu uzzināsiet arī mūsu globālā tīkla ekspertu veiktajā pētījumā Compliance Study.

 

 
Kontaktinformācija
Māris Butāns
maris.butans@pwc.com
PwC Legal
Juridiskās konsultācijas
Atbilstības jautājumos

Tel: 26578281, 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019