YouTube virtuālās robežas

 
06.02.2018
 
Lielākā daļa no mums ir YouTube lietotāji, un ikviens kaut reizi ir ieraudzījis šādu paziņojumu: “Šis videoklips jūsu valstī nav pieejams.” Tas īpaši rada neizpratni, ja Latvijā video ir brīvi pieejams, taču ceļojumā uz Lielbritāniju vai Japānu pieeja tam ir liegta. Kāpēc tā? Kas ir tiesīgs ieviest šādus ierobežojumus? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējamas ne tik daudz informācijas tehnoloģiju pasaulē, cik autortiesību regulējumā.
 
Normatīvajos aktos visā pasaulē ir paredzēta autora darba un interešu aizsardzība. Proti, autoram ir tiesības izmantot savu darbu jebkādā veidā, atļaut vai aizliegt tā izmantošanu vai arī saņemt atlīdzību par atļauju izmantot savu darbu.1 Autoram ir neatsavināmas tiesības izlemt, vai darbs tiks publiski izziņots, tostarp internetā un digitālajā vidē. Vienlaikus autortiesības nav uzskatāmas par pārkāptām, ja bez autora piekrišanas un bez atlīdzības tiek izmantots publiski pieejams vai izstādīts darbs.2
 
YouTube politika un galvenie pakalpojumu sniegšanas principi paredz likuma prasībām atbilstošu un efektīvu autortiesību aizsardzību. Tāpēc YouTube lietotāji, tostarp mūzikas ierakstu kompānijas, ir tiesīgi lemt par darbu izziņošanu sabiedrībai, paredzot arī videoklipa bloķēšanu valstīs, kurās tā pārraidīšana ir nevēlama (“ģeogrāfiskā bloķēšana”).
 
Lietotāju ievietota satura bloķēšana
 
YouTube vispārīgajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos ir paredzēts, ka lietotāji, augšupielādējot YouTube vietnē video, mūziku, fotogrāfijas, grafikus un citus materiālus, piešķir gan YouTube, gan vietnes lietotājiem vispasaules, vienkāršu, bezatlīdzības licenci (ar tiesībām to nodot tālāk) šos materiālus lietot, pavairot, izplatīt, izrādīt un atskaņot, kā arī izgatavot no tiem atvasinātus materiālus.3
 
Tomēr šādas vispasaules bezatlīdzības licences piešķiršana bez izņēmumiem būtu pretrunā autortiesību mērķiem, tāpēc YouTube lietotāji, kas apliecina savas ekskluzīvās tiesības uz augšupielādētiem materiāliem, var izmantot īpaši izstrādātu satura identifikācijas sistēmu, kas nodrošina YouTube ievietotu materiālu aizsardzību un pārvaldīšanu. Piesakoties satura identifikācijas sistēmas izmantošanai, YouTube lietotājam ir jānosaka savu ekskluzīvo tiesību ģeogrāfiskais apgabals. YouTube lietotājam, kam pieder tiesības uz videoklipu tikai noteiktās teritorijās, ir tiesības liegt tam piekļuvi ārpus šīm teritorijām. Tādējādi, mēģinot piekļūt konkrētam videoklipam šajās teritorijās, parādīsies minētais uzraksts: “Šis videoklips jūsu valstī nav pieejams.”
 
Jānorāda, ka satura identifikācijas sistēma ne tikai piešķir tiesības ieviest virtuālus ierobežojumus sava videoklipa izmantošanai, bet arī nodrošina satura identifikācijas sistēmas lietotāju ievietotu datņu salīdzināšanu ar visiem YouTube augšupielādētajiem materiāliem, lai pārliecinātos, ka tajos netiek izmantotas ar autortiesībām aizsargātas datnes. Ja trešās personas YouTube materiālos tiek konstatēta aizsargājama datne, tad autortiesības ir pārkāptas un to īpašniekam tiek dotas vairākas iespējas:
  • izsekot videoklipa, kas satur aizsargātu datni, skatīšanās statistikai;
  • izvietot tajā reklāmu un saņemt ar reklāmas izvietošanu saistītus ieņēmumus;
  • bloķēt videoklipu, padarot to nepieejamu noteiktajās teritorijās.
Ja videoklips tiek bloķēts autortiesību pārkāpuma dēļ, tad parādās uzraksts: “Videoklips ir noņemts – brīdinājums par autortiesību pārkāpumu.”
 
Licencēta satura bloķēšana
 
YouTube vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi un satura identifikācijas sistēmas priekšrocības ir attiecināmas uz visiem portāla lietotājiem, kas patstāvīgi augšupielādē materiālus YouTube. Pārējais tā saturs pieder vai ir licencēts YouTube, un tā pārvaldīšanu un aizsardzību nodrošina YouTube vai tās licences devēja intelektuālā īpašuma tiesības.
 
Piemēram, mūzikas industrijā dziesmu autori nodod tiesības mūzikas ierakstu kompānijām, kas administrē un regulē mūzikas ierakstu un video tālāku ievietošanu internetā, tostarp slēdzot līgumus ar YouTube. Pasaules lielākajām mūzikas ierakstu kompānijām Sony Music Entertainment (ASV), Warner Music Group (ASV) un Universal Music Group (ASV), kurām 2016. gadā piederēja aptuveni 68,7% pasaules mūzikas tirgus, ir noslēgti sadarbības līgumi ar YouTube. Šie līgumi piešķir dziesmu autoriem un izpildītājiem tiesības saņemt autoratlīdzību par mūzikas materiālu izmantošanu YouTube vidē.
 
Licencētos mūzikas materiālus atšķirībā no YouTube lietotāju pašu ievietotiem materiāliem ir aizliegts kopēt, pavairot, izplatīt, pārraidīt vai citādi izmantot bez licencētāja atļaujas.4 Tādējādi mūzikas ierakstu kompānijas var noteikt, kurās valstīs pieeja video materiāliem ir liegta. Visbiežāk videoklipus bloķē valstīs, kuru autoru kolektīvās apvienības nav noslēgušas sadarbības līgumu ar YouTube.
 
Kā piemēru var aplūkot Latvijas pieredzi. Pirms licences līguma noslēgšanas starp YouTube un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/ Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA) tika uzskatīts, ka Latvijas iedzīvotāji nelegāli izmanto YouTube pakalpojumus, un nereti tādas mūzikas ierakstu kompānijas kā Sony Music Entertainment liedza video materiālu pārraidīšanu Latvijā. Situācija mainījās 2014. gada 18. martā, kad pēc ilggadējām pārrunām tika noslēgts licences līgums starp YouTube un AKKA/LAA, kas piešķīra AKKA/LAA biedriem tiesības saņemt autoratlīdzību par YouTube vietnē izmantotiem darbiem un nodrošināja iespēju Latvijas YouTube lietotājiem legāli izmantot vietnē ievietotos mūzikas audio un video ierakstus.
 
YouTube video izmantošanas virtuālie ģeogrāfiskie ierobežojumi pamatā ir paredzēti autortiesību aizsardzībai. YouTube nosaka lietotāja atrašanās vietu un valsti, identificējot datora IP adresi. Ja šī adrese atrodas ārpus ģeogrāfiskā reģiona, kurā YouTube videoklipa izmantošana ir atļauta, lietotāji neizbēgami saskarsies ar tekstu: “Šis videoklips jūsu valstī nav pieejams.” YouTube ģeobloķēšanas piemērs ir tikai viens no daudziem, jo arī Amazon, Google Play Store, Netflix, BBC iPlayer un citas vietnes izmanto ģeobloķēšanu kā autortiesību aizsardzības instrumentu. Tādēļ nav iespējams izvairīties no paziņojuma, ka šis videoklips jūsu valstī nav pieejams, neatkarīgi no tā, kādu interneta vietni izvēlamies izmantot.
________________________
1 Autortiesību likuma 15. panta ceturtā daļa
2 Autortiesību likuma 19. panta 6. punkts
3 YouTube pakalpojumu sniegšanas noteikumu 8.1. punkts
4 YouTube pakalpojumu sniegšanas noteikumu 9. punkts

 

 
Kontaktinformācija
Elīna Andrijevska
PwC Legal juriste
elina.andrijevska@pwc.com

Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019