Jaunākās Īsziņas

Lasīt angliski

 

Īsziņas ir jaunākā informācija par tikko pieņemtajām vai plānotajām izmaiņām nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanā. Īsziņas ietaupa Jūsu laiku, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu uzņēmumu.

Labprātīgajās transfertcenu risku pārbaudēs aplūkotie jautājumi (2) (1/7/19) (0)

12.02.2019

Prakse

Iepriekšējā nedēļā publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

UIN deklarāciju labošana (2/7/19) (0)

12.02.2019

Prakse

UIN deklarācijas par 2018. gada pārskata periodu atbilstoši UIN likumam ir jau iesniegtas VID. Taču praksē var rasties situācijas, kurās nepieciešams veikt labojumus jau iesniegtajās deklarācijās vai arī iesniegt vēl neiesniegtu deklarāciju. Šajā rakstā – par noteikumiem, kas jāņem vērā, labojot UIN deklarāciju. Lasīt vairāk..

PVN numura nozīme klienta identificēšanā (3/7/19) (0)

12.02.2019

Prakse

Eiropas Komisijas PVN komiteja periodiski publicē savu viedokli par dalībvalstu iesniegtajiem jautājumiem. Kaut arī PVN komitejas viedoklim ir tikai konsultatīvs raksturs, jo tai nav deleģētas tiesības sniegt ES tiesību normu interpretāciju, ir vērts šajā viedoklī ieklausīties. Šajā rakstā – par PVN komitejas vadlīnijām attiecībā uz klienta statusa identifikāciju un PVN reģistrācijas numura nozīmi, it īpaši nosakot pakalpojuma sniegšanas vietu (“PSV”). Lasīt vairāk..

Labprātīgajās transfertcenu risku pārbaudēs aplūkotie jautājumi (1) (1/6/19) (0)

05.02.2019

Prakse

Pēdējā laikā VID ir aktīvi īstenojis jauno kontroles procesu “Labprātīga transfertcenu risku pārbaude,” ko paši VID pārstāvji dēvē par konsultatīvo auditu. Šis process izriet no uzraugošo iestāžu un uzņēmēju 2017. gada 15. jūnijā parakstītā sadarbības memoranda par “Konsultē vispirms” principu, kas paredz uz klientu orientētas valsts pārvaldes veidošanu. Lasīt vairāk..

Kā Breksits bez vienošanās ietekmēs fizisko personu nodokļus Latvijā (2/6/19) (0)

05.02.2019

Prakse

Arvien biežāk izskan versija, ka ES un Lielbritānija nespēs vienoties par izstāšanās noteikumiem un iespējamo pārejas periodu, kurā tās turpinās sadarbību līdzšinējo normatīvo aktu ietvaros. Šajā rakstā aplūkosim, kādas nodokļu izmaiņas piedzīvos Latvijas nodokļu rezidenti, kuri Lielbritānijā atrodas nosūtījumā vai veic algotu darbu, ja šā gada 29. martā Lielbritānija izstājas no ES bez vienošanās. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019