Jaunākās Īsziņas

Lasīt angliski

 

Īsziņas ir jaunākā informācija par tikko pieņemtajām vai plānotajām izmaiņām nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanā. Īsziņas ietaupa Jūsu laiku, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu uzņēmumu.

Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā – no ieceres līdz īstenošanai (2) (3/33/14) (0)

14.08.2018

Prakse

Turpinot iepriekšējās nedēļas rakstu par ārzemnieka likumīgu ieceļošanu un nodarbinātību Latvijā, šajā rakstā – par darbībām, kas pēc ielūguma/izsaukuma apstiprināšanas PMLP veicamas Latvijas vēstniecībā ārzemnieka mītnes valstī vai tuvākajā valstī. Lasīt vairāk..

Ieviesīs stingrāku regulējumu digitālajā ekonomikā (2/32/18) (0)

08.08.2018

Projekts

Digitālās ekonomikas attīstība ir novērojama arī Latvijā – arvien vairāk darījumu notiek, izmantojot tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes. Taču digitālajā ekonomikā tradicionālās nodokļu administrēšanas metodes ne vienmēr ir pietiekami efektīvas, tādēļ nodokļu administrēšanas procesā ir jāstiprina tādas metodes, kas piemērotas nodokļu nomaksas kontrolei par ienākumiem no internetā piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas šā gada 16. marta ziņojumu “Nodokļu izaicinājumi, kas izriet no digitalizācijas – 2018. gada starpziņojums,” Ministru kabinets 3. jūlijā ir apstiprinājis likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumu projektu, lai uzlabotu nodokļu administrēšanas procesa regulējumu cīņā pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas digitālajā ekonomikā. Šajā rakstā – par uzņēmēju papildu pienākumiem un pasākumiem, kas ļaus VID ātrāk konstatēt nodokļu nemaksāšanas gadījumus. Lasīt vairāk..

Trešo valstu pilsoņu nodarbināšana Latvijā – no ieceres līdz īstenošanai (1) (3/32/18) (0)

08.08.2018

Prakse

Vietējo speciālistu trūkuma dēļ Latvijas darba devēji arvien biežāk sastopas ar nepieciešamību piesaistīt speciālistus no valstīm ārpus ES/EEZ (piemēram, Krievijas, Ukrainas, Kanādas, Indijas). Taču gan darba devējam, gan ārvalsts darbiniekam ir jāizpilda vairākas laikietilpīgas likuma prasības, pirms ārzemnieks saņems atļauju ieceļot un likumīgi uzsākt darba gaitas Latvijā. No dienas, kad darba devējam rodas vajadzība piesaistīt atbilstošu ārvalsts speciālistu, līdz darbinieka faktiskajai ieceļošanai Latvijā paiet 2–3 mēneši. Šajā rakstā – par likuma prasībām un darbībām, kas jāveic darba devējam un ārzemniekam, lai organizētu likumīgu ieceļošanu un nodarbinātību Latvijā. Lasīt vairāk..

UIN piemērošana uzkrājumiem, kas izveidoti līdz 2017. gada beigām (3/31/18) (0)

31.07.2018

Prakse

Pirmās uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas iesniegšana ir uzrādījusi jaunās UIN sistēmas neskaidrības, attiecīgo normatīvu aktu redakcionālas nepilnības, kā arī tehniskas kļūdas elektroniskajā deklarācijas formā. Šajā rakstā – sīkāk par dažām problēmām, ko esam identificējuši UIN piemērošanā vispārīgiem uzkrājumiem. Lasīt vairāk..

Algas nodokļu piemērošana prēmijai par pērno gadu (1/30/18) (0)

24.07.2018

Prakse

Pēc uzņēmuma finanšu rezultātu un darbinieka profesionālā veikuma izvērtēšanas darba devējs nereti izmaksā prēmiju. Saskaņā ar Darba likumu, likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” prēmija ir daļa no atlīdzības uz darba tiesisko attiecību pamata un tādējādi algas nodokļu (IIN un VSAOI) objekts. Tā kā prēmija nereti attiecas uz iepriekšējo periodu vai pat vairākiem iepriekšējiem periodiem, kad bija spēkā citas nodokļu likmes, rodas jautājumi par piemērojamām likmēm un paziņošanas kārtību. Šajā rakstā – par algas nodokļu piemērošanu esošiem un bijušiem darbiniekiem izmaksātām prēmijām. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2018 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.02.2017