Jaunākās Īsziņas

Lasīt angliski

 

Īsziņas ir jaunākā informācija par tikko pieņemtajām vai plānotajām izmaiņām nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanā. Īsziņas ietaupa Jūsu laiku, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu uzņēmumu.

Vai tiešām aizdevums meitas uzņēmumam automātiski padara jūsu uzņēmumu par AML likuma subjektu? (2/4/20) (1)

21.01.2020

Prakse

Pēdējā laikā dzirdēts, ka labāk piereģistrēt savu uzņēmumu kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma tiesību subjektu, nevis saņemt vēstuli no VID, ka VID gatavojas pārbaudīt uzņēmuma kā likuma subjekta iekšējo kontroles sistēmu, kura neeksistē. Šajā rakstā – par to, cik šīs runas ir patiesas. Lasīt vairāk..

No 2021. gada saziņa ar VID tikai elektroniski (3/4/20) (0)

21.01.2020

Projekts

Šā gada 9. janvārī Saeimā pirmajā lasījumā tika izskatīts likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumu projekts, kurā iekļautas svarīgas izmaiņas attiecībā uz iesniegumu un nodokļu deklarāciju iesniegšanas veidu VID. Lasīt vairāk..

Grozīs IIN deklarācijas veidlapu un aizpildīšanas kārtību (1/3/20) (0)

14.01.2020

Projekts

2019. gada 5. decembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts projekts grozījumiem MK noteikumos Nr. 662 par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) deklarācijām un aizpildīšanas kārtību. Projekts izstrādāts, lai pielāgotu deklarācijas veidlapu IIN likuma grozījumiem un padarītu tās aizpildīšanu saprotamāku nodokļu maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem. Lasīt vairāk..

IIN piemērošana dividendēm un to paziņošanas kārtība (2/3/20) (0)

14.01.2020

Prakse

Iepriekš informējām MindLink.lv abonentus, ka 2020. gada 1. janvārī beidzās likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 130. punktā noteiktais pārejas periods, kas attiecās uz 2018. un 2019. gadā saņemto dividenžu aplikšanu ar IIN pēc 10% likmes, ja dividendes tika sadalītas no peļņas, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim. Šajā rakstā – par IIN piemērošanu dividendēm ar 2020. gadu. Lasīt vairāk..

E-pasta, interneta kontrole un sarunu ierakstīšana (3/3/20) (0)

14.01.2020

Prakse

Informācijas tehnoloģiju izmantošana darba vietā kļūst arvien plašāk izplatīta. Piemēram, tiek izmantotas profilēšanas programmas, kas prēmiju apmēra noteikšanas vajadzībām ņem vērā darbinieku pavadīto laiku datorā un konkrētās programmās vai arī vērtē darba laikā izmantotās interneta adreses. Tāpat darba devēji bieži vien veic e-pasta un interneta kontroli vai sarunu ierakstīšanu, lai kontrolētu darbinieka dienas gaitas un to produktivitāti. Šajā rakstā – par to, kādos gadījumos tas ir atļauts un kurā brīdī darba devēja uzraudzības pasākumi vai to apjoms pārkāpj darbinieka privātumu. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400
(Inga Ķempele)
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019