Jaunākās Īsziņas

Lasīt angliski

 

Īsziņas ir jaunākā informācija par tikko pieņemtajām vai plānotajām izmaiņām nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanā. Īsziņas ietaupa Jūsu laiku, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu uzņēmumu.

Būvlaukumā nodarbinātas personas elektroniskā identifikācija (1/39/17) (0)

26.09.2017

Pieņemts

Saskaņā ar šā gada 1. jūlijā grozītā likuma “Par nodokļiem un nodevām” 111. pantu būvlaukumā nodarbinātas personas identificēšanai ir jāizmanto individuāli pielāgota ierīce vai informācijas tehnoloģiju risinājums, kas nodrošina personas identificēšanu un darba laika reģistrēšanu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā un uzglabāšanu uzskaites datubāzē. Lasīt vairāk..

Igaunijas nodokļu un juridiskie jaunumi (2/39/17) (0)

26.09.2017

Pieņemts

Šajā rakstā – par jaunākajiem notikumiem Igaunijas likumdošanā. Lasīt vairāk..

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību grāmatvedības uzskaite (3/39/17) (0)

26.09.2017

Prakse

Latvijā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pamatdarbība ir ieguldījumu fondu, valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu, privāto pensiju fondu pensiju plānu un individuālo portfeļu pārvaldīšana. Latvijā ieguldījumu pārvaldīšanu pārsvarā veic banku meitas sabiedrības, tomēr sabiedrības dibinātāji var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Šajā rakstā – par ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību regulējošiem tiesību aktiem un grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem. Lasīt vairāk..

Jaunais UIN likums – deklarāciju iesniegšana un starpperiodu pārskati (1/38/17) (0)

19.09.2017

Pieņemts

Šajā rakstā – par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas iesniegšanas termiņiem, avansa maksājumiem un starpperiodu pārskatu prasībām, kas noteiktas jaunajā UIN likumā. Lasīt vairāk..

Jaunais UIN likums – nedrošie debitoru parādi (2/38/17) (0)

19.09.2017

Pieņemts

Šajā rakstā aplūkojam nedrošo parādu tēmu. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Ņina Podvinska
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2017 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.02.2017