Visas Īsziņas

 
 


Vai kredīts mājokļa būvniecībai pamato veiktos ieguldījumus IIN vajadzībām? (2/12/19) (0)

19 Mar 2019

Prakse

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (AT) analizēja, vai personai izsniegts kredīts mājokļa būvniecībai (kopsakarā ar citiem pierādījumiem) pamato nekustamajā īpašumā (NĪ) veiktos ieguldījumus un tādējādi ļauj samazināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamo kapitāla pieaugumu. Šajā rakstā – īsi par tiesas secinājumiem. Lasīt vairāk..

Biedrības pienākums maksāt UIN (3/12/19) (0)

19 Mar 2019

Prakse

Izņemot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteiktos gadījumus, katram saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums maksāt UIN, taču uz biedrībām attiecas izņēmumi. Atsevišķās situācijās VID var pārskatīt biedrības saimniecisko darbību, neatzīt tās atbilstību likuma prasībām un aprēķināt UIN. Lasīt vairāk..

Par ko komersantu izslēgs no PVN maksātāju reģistra? (1/11/19) (0)

11 Mar 2019

Projekts

Ministru kabinetam izskatīšanai ir iesniegts PVN likuma grozījumu projekts, kurš paplašina VID tiesības izslēgt komersantu no PVN maksātāju reģistra, nosaka stingrākus kritērijus īpašā PVN režīma preču importa darījumos atļaujas iegūšanai un nosaka reģistrēta PVN maksātāja atbildību par informācijas nesniegšanu VID par darījuma norisi. Par iemeslu PVN maksātāja izslēgšanai plāno uzskatīt nevis kādu pārkāpumu, bet gan, piemēram, valdes sastāva maiņu vai saimnieciskās darbības neveikšanu. Lasīt vairāk..

Kā Brexit ietekmēs UIN aprēķinu (2/11/19) (0)

11 Mar 2019

Prakse

Līdz brīdim, kad Apvienotā Karaliste (AK) izstāsies no ES, ir palikušas mazāk nekā 20 dienas. Šāda mēroga notikums ietekmē nodokļu piemērošanu. Nav šaubu, ka PVN un muita ir visvairāk iespaidotie nodokļi, taču mainīsies arī uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošana. Šajā rakstā skaidrojam, kā Brexit ietekme izpaužas dažās mūsu izvēlētās situācijās. Lasīt vairāk..

Grozīs likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (3/11/19) (0)

11 Mar 2019

Projekts

Šā gada 26. februārī Ministru kabinets ir izskatījis likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN) grozījumu projektu, un drīzumā par to plānots lemt Saeimā. Šajā rakstā – par grozījumiem, kas ietver arī nodokļu parāda samaksas termiņa pagarināšanu atsevišķām nodokļa maksātāju grupām un pienākumu maksāt IIN par ienākumu no čeku loterijas. Lasīt vairāk..

Kura taksācijas perioda UIN deklarācijā jāiekļauj ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi? (2/10/19) (0)

5 Mar 2019

Prakse

Saskaņā ar UIN likumu katra taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē jāiekļauj ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi. Tā kā taksācijas periods ir viens mēnesis, dažreiz varētu nebūt skaidrs, kurā periodā izdevumi jādeklarē. Šajā rakstā aplūkosim trīs atšķirīgas situācijas. Lasīt vairāk..

Pretendenta tiesības pārsūdzēt lēmumu par pasūtītāja finansēta projekta iepirkuma procedūras uzvarētāju (3/10/19) (0)

5 Mar 2019

Prakse

Vienā no iepriekšējiem rakstiem skaidrojām, kāpēc publiskā iepirkuma pasūtītājs nav tiesīgs pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, un uzsvērām, ka šādas tiesības ir tikai iepirkuma procedūras pretendentiem. Taču arī šim postulātam ir izņēmums, jo ir gadījumi, kuros pretendents nevar vērsties administratīvajā tiesā ar pieteikumu par iepirkuma komisijas lēmumu, ar ko noteikts uzvarētājs iepirkuma procedūrā. Lasīt vairāk..

VID ļauj nepiemērot IIN dividendēm no Latvijas uzņēmuma, kuras faktiski saņemtas no ienākuma, kas radies pirms 2017. gada 31. decembra (2/9/19) (0)

26 Feb 2019

Prakse

2018. gada nogalē un 2019. gada sākumā VID ir publicējis anonimizētas uzziņas par nodokļu piemērošanu dividenžu ienākumam. Iepriekšējā nedēļā rakstījām par vienu no tām, šonedēļ – par otru. Abas uzziņas vieno ne tikai ienākuma veids, kuram nodokļu piemērošana tiek analizēta, bet arī VID pieeja normatīvo aktu interpretācijai, neizmantojot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN) sniegtās iespējas analizēt veikto darījumu vai uzņēmumu grupas struktūru pēc ekonomiskās būtības. Šajā rakstā – ieskats VID secinājumos par UIN un IIN piemērošanu situācijā, kurā dividendes no Latvijas uzņēmuma 2017. gada peļņas 2018. gadā tiek iekļautas peļņā cita Latvijas uzņēmuma līmenī un turpmāk izmaksātas fiziskai personai. Lasīt vairāk..

PVN piemērošana pasākumu organizēšanas pakalpojumiem (3/9/19) (0)

26 Feb 2019

Prakse

Augstākās tiesas (AT) Senāts 22.01.2019. sagatavoja spriedumu Nr.SKA-76/2019 lietā Nr.A420538012 par PVN piemērošanu Igaunijas uzņēmuma sniegtam konferences organizēšanas pakalpojumam. AT spriedumā iekļautie secinājumi par PVN piemērošanas principiem pasākumu organizēšanas pakalpojumiem ir pretēji VID mājaslapā publicētajai 13.07.2018. uzziņai. Šajā rakstā salīdzināsim AT spriedumā un VID uzziņā paustos argumentus darījuma vērtības noteikšanai pēc būtības ļoti līdzīgos apstākļos. Lasīt vairāk..

Breksita sekas muitas jomā (1/8/19) (0)

19 Feb 2019

Prakse

Sarunas par Breksita noteikumiem sākās 2017. gada 19. jūnijā – neilgi pēc Lielbritānijas vispārējām vēlēšanām. Preču tirdzniecība ar Lielbritāniju būs atkarīga no tā, vai par Breksitu tiks noslēgta vienošanās. Šajā rakstā – par būtiskajām izmaiņām, kas var ietekmēt uzņēmumus tirdzniecībā ar Lielbritāniju. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019