Visas Īsziņas

 
 


Darījumi ar degvielas kartēm – preču piegāde vai finanšu pakalpojums? (1/21/19) (0)

21 Maijs 2019

Prakse

Šā gada 15. maijā ES Tiesa (EST) pasludināja spriedumu lietā C-235/18 Vega International par PVN piemērošanu darījumam, kurā uzņēmums nodod savas degvielas kartes izmantošanai citam uzņēmumam (darījumu partnerim). Šajā rakstā – par EST atziņām un to piemērošanu praksē. Lasīt vairāk..

Apgrozāmais kapitāls un tā aprites cikls (2) (2/21/19) (0)

21 Maijs 2019

Prakse

Iepriekšējā nedēļā publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

Darbinieku atvaļinājumi (3/21/19) (0)

21 Maijs 2019

Prakse

Uzņēmums nevēlas uzkrāt neizmantotos atvaļinājumus, tāpēc norīko darbiniekus tos izmantot. Kā rīkoties, ja darbinieks nāk uz darbu atvaļinājuma laikā un atsakās to izmantot? Vai darba devējam ir pienākums atsaukt rīkojumu par atvaļinājumu un maksāt darba algu, ja jau darbinieks strādā? Lasīt vairāk..

ES Tiesa par priekšnodokļa atskaitīšanu reversā PVN nepiemērošanas gadījumā (1/20/19) (0)

14 Maijs 2019

Prakse

Šā gada 11. aprīlī Eiropas Savienības Tiesa (EST) pieņēma spriedumu lietā C‑691/17 (PORR Epitesi Kft). EST vērtēja, vai Ungārijas nodokļu administrācija nav rīkojusies pretrunā PVN direktīvai un PVN principiem, liedzot pakalpojuma saņēmējam atskaitīt priekšnodokli, pamatojoties uz rēķinu, kas izrakstīts vispārīgajā PVN piemērošanas kārtībā, ja darījumam bija jāpiemēro iekšzemes PVN apgrieztās maksāšanas kārtība. Šajā rakstā – par EST viedokli. Lasīt vairāk..

Apgrozāmais kapitāls un tā aprites cikls (1) (2/20/19) (0)

14 Maijs 2019

Prakse

Ikvienam uzņēmumam jāspēj nodrošināt ikdienas naudas plūsmu. Tā rīcībā jābūt pietiekamiem finanšu resursiem, lai segtu personāla izmaksas, nodokļus un parādsaistības pret piegādātājiem noteiktajos maksāšanas termiņos. Apgrozāmais kapitāls (“AK”) jāsaglabā optimālā līmenī gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Šajā rakstā – par AK un ar to saistītajiem jautājumiem. Lasīt vairāk..

Labuma gūšanas tests transfertcenu analīzē (3/20/19) (0)

14 Maijs 2019

Prakse

Labuma gūšanas tests (LGT) ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko VID analizēs, pārbaudot uzņēmumu grupas ietvaros saņemtus pakalpojumus un izvērtējot, vai to saņemšanas izmaksas ir saistītas ar nodokļu maksātāja saimniecisko darbību. Lai pierādītu, ka no saņemtā pakalpojuma gūts labums, svarīgi ieviest preventīvus pasākumus transfertcenu (TC) risku mazināšanai. LGT ir atkarīgs no faktiem un apstākļiem, tādēļ nav iespējams precīzi nošķirt pakalpojumus, kas uzskatāmi par pakalpojumiem ar zemu vai augstu pievienoto vērtību. Šajā rakstā – par LGT un iespējām pārliecināties, vai no grupas ietvaros sniegtā pakalpojuma ir gūts ekonomisks vai komerciāls labums. Lasīt vairāk..

VID skaidro IIN likuma piemērošanu, nerezidentam atsavinot NĪ uzņēmumu (1/19/19) (0)

7 Maijs 2019

Prakse

Atsaucoties uz fiziskas personas – Latvijas nodokļu nerezidenta – uzziņas pieprasījumu, VID skaidrojis IIN piemērošanu gadījumos, kad nerezidents atsavina kapitāldaļas vai akcijas Latvijas uzņēmumā, kurā vairāk nekā 50% aktīvu veido nekustamais īpašums Latvijā (“LV NĪ uzņēmums”). Uzziņa sniegta konkrētam nodokļu maksātājam un nav publiska, tādēļ to nevar piemērot tieši. Šajā rakstā – ieskats VID secinājumos par IIN piemērošanu līdzīgās situācijās. Lasīt vairāk..

Izmaiņas nodokļu audita termiņa aprēķināšanā (2/19/19) (0)

7 Maijs 2019

Pieņemts

Nesenie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” mainījuši nodokļu audita termiņa noteikšanas regulējumu. Auditam, kura ietvaros pārbauda transfertcenas, vairs nav termiņa ierobežojuma. Ieviests arī regulējums informācijas iegūšanai laikposmā, ko neieskaita nodokļu audita termiņā, un papildus noteikts, ka neieskaita laikposmu, kurā nodokļu maksātājs (NM) gatavo viedokli par audita konstatējumiem. Lasīt vairāk..

Aizliegums NĪ darījumos lietot skaidru naudu (3/19/19) (0)

7 Maijs 2019

Pieņemts

Šā gada 3. aprīlī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām,” nosakot aizliegumu nekustamā īpašuma (NĪ) darījumos lietot skaidru naudu (SN) no šā gada 1. maija. Šajā rakstā – par likumprojekta ietvaros vērtētajām izmaiņām. Lasīt vairāk..

VID informācijas pieprasījums ārpus kontroles pasākuma (1/18/19) (0)

30 Apr 2019

Prakse

Uzņēmums saņem VID informācijas pieprasījumu, kaut arī nodokļu audits vai cits kontroles pasākums attiecībā uz uzņēmumu nav uzsākts. Nodokļu maksātāji bieži ir neizpratnē, ko tas nozīmē un kā pareizi rīkoties. Šajā rakstā – par informācijas pieprasījuma iemeslu un nodokļu maksātāja iespējamiem rīcības variantiem. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019