Visas Īsziņas

 
 


Naudas līdzekļu kopfonds – no A līdz Z (2) (1/29/19) (0)

16 Jūl 2019

Prakse

Turpinām rakstu sēriju, kurā iepazīstinām ar kopfondiem (cash pools). Šajā rakstā – par to, vai piedalīšanās kopfondā rada UIN objektu. Lasīt vairāk..

Pārrobežu uzņēmējdarbība – vai ir pārrobežu maksātnespējas draudi? (2/29/19) (0)

16 Jūl 2019

Prakse

ES reģistrētie uzņēmumi arvien biežāk un aktīvāk uzsāk uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs, dibinot filiāles vai meitassabiedrības vai arī reģistrējot pārstāvniecības nodokļu vajadzībām. Pārrobežu uzņēmējdarbība ir brīvā tirgus ekonomikas rezultāts, kurš rada pozitīvu efektu sabiedrībā – uzņēmumu konkurētspēju, nodarbinātību, inovāciju un vispārīgu ekonomisko izaugsmi. Taču gadījumā, ja uzņēmuma finanšu rādītāji liecina par finanšu grūtībām, aktuāls kļūst jautājums par maksātnespējas procesa uzsākšanu. Pārrobežu uzņēmuma maksātnespējas gadījumā rodas virkne neskaidrību gan par tiesas piekritību izskatīt maksātnespējas procesa pieteikumu, gan par piemērojamo likumu. Šajā rakstā aplūkosim pārrobežu maksātnespējas procesa uzsākšanas būtiskos aspektus. Lasīt vairāk..

Čeku loterija Latvijā un ārvalstīs (3/29/19) (0)

16 Jūl 2019

Prakse

Lai mazinātu ēnu ekonomiku, apmaiņā pret godprātīgu nodokļu nomaksu vairākas Eiropas valstis iedzīvotājiem piedāvā dažāda veida labumus, tostarp čeku loteriju, kurā par precēm un pakalpojumiem saņemtie čeki piedalās dažādu balvu izlozē. Ar šā gada 1. jūliju čeku loteriju izmanto arī Latvija. Lasīt vairāk..

Tuvojas vidējo, lielo un koncerna mātes sabiedrību gada pārskatu iesniegšanas termiņš (1/28/19) (0)

9 Jūl 2019

Prakse

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (GPKGPL) uzliek pienākumu vidējām, lielām un koncerna mātes sabiedrībām, kuras sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniegt VID papīra formā vai elektroniski sagatavota gada pārskata un konsolidētā gada pārskata atvasinājumu elektroniskā formā – elektronisku norakstu vai elektronisku kopiju EDS kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats apstiprināts. Lasīt vairāk..

“Māsas” uzņēmumu atbilstība saistītu personu statusam (2/28/19) (0)

9 Jūl 2019

Prakse

Ar 2018. gada 1. janvāri būtiskas izmaiņas transfertcenu (TC) regulējumā attiecas arī uz saistītu personu identificēšanu, ar kurām veiktie darījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājam jādeklarē un jāanalizē TC dokumentācijā. Šajā rakstā – par to, vai “māsas” uzņēmumi ir uzskatāmi par saistītām personām, kā arī praktisks piemērs saistītu personu statusa noteikšanai. Lasīt vairāk..

Grozīts NILL un terorisma finansēšanas novēršanas likums (3/28/19) (0)

9 Jūl 2019

Pieņemts

Šā gada 29. jūnijā ir stājušies spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumi, ko Saeima trešajā lasījumā atbalstīja 13. maijā. Likuma nosaukums turpmāk būs NILL un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums. Lasīt vairāk..

Naudas līdzekļu kopfonds – no A līdz Z (1) (2/27/19) (0)

2 Jūl 2019

Prakse

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) reforma ir izraisījusi karstas diskusijas par naudas līdzekļu kopfonda (cash pool) jēdzienu, un šī joprojām ir viena no trim galvenajām neskaidrajām UIN piemērošanas jomām. Lai saprastu, kāpēc tik daudz par to diskutē, piedāvājam rakstu sēriju, kurā aplūkosim kopfonda nodokļu un juridiskās sekas, kā arī transfertcenu jautājumus. Lasīt vairāk..

Atbrīvojums no PVN kultūras pasākumiem (3/27/19) (0)

2 Jūl 2019

Prakse

Nodokļu maksātājiem trūkst skaidrības par PVN likuma 52. panta pirmās daļas 17. punktā noteiktā atbrīvojuma piemērošanu dažādiem kultūras pakalpojumiem. Šajā rakstā – par Finanšu ministrijas skaidrojumu un situāciju Eiropas Savienībā. Lasīt vairāk..

Dalīšanās ekonomikas PVN aspekti (2) (2/25/18) (0)

18 Jūn 2019

Prakse

Turpinot iesākto tēmu, šajā rakstā – par PVN piemērošanu dalīšanās ekonomikas platformas darbībai. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
Inga Ķempele
mindlink@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019