Visas Īsziņas

 
 


Grozīs MK noteikumus Nr. 969 par komandējumu izdevumu atlīdzināšanu (1/38/19) (0)

17 Sep 2019

Projekts

Šā gada 18. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Finanšu ministrijas iesniegtais projekts grozījumiem MK noteikumos Nr. 969. Šajā rakstā – par plānotajiem grozījumiem, kas drīzumā tiks izskatīti Valsts sekretāru sanāksmē. Lasīt vairāk..

Darbinieku videonovērošana darba vietā (2/38/19) (0)

17 Sep 2019

Prakse

Datu valsts inspekcija ir atzinusi, ka videonovērošanas ierīču uzstādīšana darba vietā ar skaņas ierakstu nav tiesiska, ja vien normatīvie akti tieši nepieļauj to izmantošanu. Šajā rakstā – par videonovērošanu no Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību viedokļa. Lasīt vairāk..

Trešo valstu pilsoņu mobilitāte uzņēmumu grupā – vieglāk, ātrāk, likumīgi (3/38/19) (0)

17 Sep 2019

Prakse

Latvijas izdota darba atļauja, piemēram, Baltkrievijas pilsonim nedod tiesības strādāt citās ES dalībvalstīs. Šajā rakstā – sīkāk par trešo valstu pilsoņu pārcelšanu starptautiskas uzņēmumu grupas ietvaros un trešo valstu pilsoņu mobilitāti ES teritorijā. Lasīt vairāk..

Darba laiks attālinātā darbā un ar to saistītie izaicinājumi (2) (2/37/19) (0)

10 Sep 2019

Prakse

Iepriekšējās Īsziņās publicētā raksta nobeigums. Lasīt vairāk..

VID tiesību paplašināšanas nepatīkamās sekas (3/37/19) (0)

10 Sep 2019

Prakse

Kontroles pasākumu ietvaros dažādos posmos VID ir tiesīgs piemērot sava iespējamā lēmuma izpildes nodrošinājuma līdzekļus. Pirms gada VID tiesības šajā jautājumā tika paplašinātas, un šādas paplašināšanas ietekmi aktīvi jūt tie uzņēmēji un privātpersonas, kurus VID pārbauda šobrīd. Vienlaikus ir pamats secināt, ka jauniegūto tiesību izmantošana kļūst formāla un nepamatoti ierobežo nodokļu maksātāju tiesības. Lasīt vairāk..

Īpašas atlaides darbiniekiem – nodokļu jautājumi (2/36/19) (0)

3 Sep 2019

Prakse

Uzņēmumi šobrīd attīsta daudzas un dažādas metodes gan klientu, gan darbinieku piesaistīšanai, motivēšanai un noturēšanai. Šīs metodes parasti nozīmē arī izdevumus, kuriem savukārt jāaplēš pareiza nodokļu piemērošana. Par klientu lojalitātes pasākumu izdevumiem esam iepriekš rakstījuši šeit. Šajā rakstā – par to, kādi nodokļu jautājumi var attiekties uz īpašām atlaidēm, ko uzņēmums piešķir saviem darbiniekiem. Lasīt vairāk..

Darba laiks attālinātā darbā un ar to saistītie izaicinājumi (3/36/19) (0)

3 Sep 2019

Prakse

Attālinātais darbs jeb darbs no mājām kļūst arvien populārāks, ļaujot darbiniekam daudz brīvāk plānot savu laiku un veiksmīgāk apvienot darbu ar ģimenes dzīvi. Lai gan šķiet, ka darbs no mājām nozīmē, ka darbinieks organizē un plāno savu darbu pēc sirds patikas ar nosacījumu, ka darbs ir izdarīts un darba līgumā paredzētās stundas nostrādātas, jāatceras, ka Darba likumā iekļautie darba laika nosacījumi tomēr netiek atcelti. Lasīt vairāk..

UIN likuma grozījumi neitralizēs hibrīdneatbilstības (2/35/19) (0)

27 Aug 2019

Projekts

Iepriekš esam informējuši MindLink.lv abonentus par plānotajiem grozījumiem UIN likumā. Šajā rakstā – sīkāk par grozījumiem attiecībā uz hibrīdneatbilstībām un to neitralizēšanu, piemērojot UIN. Lasīt vairāk..

Grozījumi UIN likumā par ziedojumiem (3/35/19) (0)

27 Aug 2019

Prakse

UIN likums, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, paredz vairākus atvieglojumus uzņēmējiem, kuri ziedo sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām, kas veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas. Esam jau rakstījuši par jaunajām normām attiecībā uz ziedojumiem un to piemērošanas kārtību. Šā gada 1. jūlijā stājās spēkā UIN likuma grozījumi, paredzot labvēlīgāku regulējumu ziedotājiem, kas, cerams, labvēlīgi ietekmēs ziedojuma saņēmējus. Lasīt vairāk..

Grupas konts – transfertcenu aspekti (1) (1/34/19) (0)

20 Aug 2019

Prakse

Starptautiskas uzņēmumu grupas arvien biežāk izvēlas veidot grupas kontus (cash pools), lai optimizētu grupā pieejamos brīvos finanšu līdzekļus un mazinātu ārējo finanšu avotu ietekmi. Taču grupas konta izveide un darījumu uzsākšana rada nepieciešamību pamatot grupas konta darījumos piemēroto transfertcenu (“TC”) atbilstību tirgus cenām un, iespējams, gatavot TC dokumentāciju. Šajā rakstu sērijā apskatīsim galvenos TC apsvērumus saistībā ar grupas konta darījumiem saistīto personu starpā, ņemot vērā TC regulējošos normatīvos aktus Latvijā un ESAO Nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārvietošanas (BEPS) projekta ieteikto labāko praksi. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400
(Inga Ķempele)
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019