Privātpersonām

Lasīt angliski

Šajā sadaļā piedāvājam informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju ienākuma aplikšanu ar nodokļiem (algota darba ienākums, saimnieciskās darbības ienākumi, neapliekamie ienākumi, VSA likmes, pabalsti u.c.).

Sadaļa būs lielisks palīgs, aprēķinot valstij maksājamo nodokļu summu, aizpildot gada ienākumu deklarāciju un plānojot turpmākās darbības. 

Informācija ir sagatavota ērtā un viegli pārskatāmā veidā, kā arī papildināta ar praktiskiem piemēriem.

 

 
Kontaktinformācija
Irēna Arbidāne
irena.arbidane@lv.pwc.com
Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019