Lasīt angliski

 

PwC publikācija "International Transfer Pricing 2012" (PDF, angļu valodā)

 

Materiāls par Transferta cenām (latviešu valodā) sniedz ieskatu Latvijas uzņēmumiem aktuālos transferta cenu jautājumos un informē par PricewaterhouseCoopers konsultācijām šajā jomā.

  

Transferta cenu (arī „salīdzināmās cenas”, „transfertcenas”, angliski „transfer prices”) regulējuma primārais uzdevums ir nodrošināt, lai darījumā starp divām saistītajām personām (uzņēmumiem vai uzņēmumu un fizisku personu) piemērotās cenas vai vērtība atbilstu cenai vai vērtībai, kas tiktu piemērota līdzīgā darījumā starp divām nesaistītām pusēm tādos pašos vai līdzīgos apstākļos (tirgus cena).

 

Transferta cenu normu piemērošana ļauj nodrošināt to, ka:

  • saistītie uzņēmumi (arī personas) ir dažādu valstu rezidenti, uzņēmumi grupas ietvaros nenovirza ienākumus uz teritoriju ar labvēlīgāku nodokļu režīmu, kā arī, ka netiek veikta dubulta nodokļu piemērošana;
  • vairāki uzņēmumu grupā esoši Latvijas uzņēmumi (arī personas) nenovirza savu peļņu tam uzņēmumam, kuram varētu būt nodokļu atvieglojumi vai uzkrātie nodokļu zaudējumi.

 

Ja darījuma ar saistīto uzņēmumu cena vai vērtība preču vai pakalpojumu iegādes gadījumā ir lielāka par tirgus cenu, bet pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas gadījumā – zemāka par tirgus cenu, tad uzņēmumam jākoriģē ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamais ienākums par saistītā darījuma cenas un tirgus cenas starpību, attiecīgi to palielinot.

 

Valsts ieņēmumu dienests pēdējos gados ir palielinājis kompetenci un resursus, kas vērsti uz transferta cenu  neatbilstību identificēšanu audita laikā. Tādēļ arī nodokļu maksātājiem laicīgi jāpadomā par transferta cenu politiku un dokumentāciju, kas pamato un uzskatāmi parāda, ka transferta cenas ir aprēķinātas saskaņā ar likumdošanā paredzētajām metodēm un atbilst tirgus cenām.

 

PricewaterhouseCoopers jau vairākus gadus veic nodokļu konsultācijas transferta cenu jautājumos, tai skaitā izstrādā uzņēmumu transferta cenu politiku un dokumentāciju saskaņā ar Latvijas un starptautiskās likumdošanas prasībām, kā rezultātā esam uzkrājuši gan zināšanas, gan praktisko pieredzi šajos jautājumos.

 

 

 
Kontaktinformācija
Zlata Elksniņa-Zaščirinska
zlata.elksnina@lv.pwc.com
Ilze Berga
ilze.berga@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
Kaspars Banders
kaspars.banders@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2019 PricewaterhouseCoopers. "PricewaterhouseCoopers" является участником международной сети PricewaterhouseCoopers International Limited, каждый участник которой является отдельным и независимым юридическим лицом.  | Последние изменения: 14.01.2019